Bekijk de online versie.

Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Perined. Deze nieuwsbrief zal ongeveer 4 keer per jaar uitkomen. Indien je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kun je je hieronder afmelden.

Jaarcijfers 2019 beschikbaar

De afgelopen twee weken heeft Perined op diverse manieren de cijfers over 2019 gepresenteerd. Klik hiervoor op een infographic voor een visuele weergave van kerngetallen 2019. Daarnaast is het Jaarboek Zorg 2019 gepubliceerd, waarin een aantal belangrijke onderwerpen worden aangestipt: kerncijfers, perinatale sterfte, perinatale problematiek, zorgstromen en de dekkingsgraad van de perinatale registratie. Aan het Jaarboek Zorg 2019 hangen ook tien artikelen waarin verschillende onderwerpen worden uitgediept. Van deze artikelen zijn er al twee op onze website gepubliceerd (via link in het jaarboek), de rest volgt op verschillende momenten. Tot slot zijn genoemde cijfers en alle overige perinatale cijfers over 2019 beschikbaar via www.peristat.nl. Met deze interactieve tool kun je met behulp van een keuzemenu zelf tabellen samenstellen. De tool kent naast uitbreiding van de cijfers ook nieuwe functionaliteiten, zoals trendfiguren.

Perinatale audit in coronatijd

Er zijn na maart 2020 nauwelijks perinatale audits geweest. In plaats daarvan wordt er gefocust op het aanpakken van verbeterpunten. Casus die binnen het (nieuwe) thema vallen moeten wel geregistreerd worden.
In  2021 gaan we de audits weer oppakken. Het organiseren van fysieke bijeenkomsten heeft de voorkeur, maar dat is voorlopig vaak niet mogelijk. Een online bijeenkomst is een optie. Het regioteam kan hierin adviseren. Perined heeft een aantal regels opgesteld waaraan een online vergadering moet voldoen. Deze zijn te lezen op onze website.

Lees meer

Gebruikershandleiding Perinatologie 2.3

Perined neemt samen met berichtgevers verschillende maatregelen om de datakwaliteit te verhogen. Zo is er sinds kort voor zorgverleners een handleiding  beschikbaar met aanvullende informatie hoe de data-elementen van dataset perinatologie 2.3 ingevuld dienen te worden. De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en die periodiek wordt aangepast. Voorstellen tot aanpassing of verzoeken om verheldering zijn welkom en worden voorgelegd aan de expertgroep Eenheid van Taal. U kunt uw mails daarover richten aan Perined: info@perined.nl. Hiermee wil Perined samen met de expertgroep Eenheid van Taal zorgverleners ondersteunen in eenduidige registratie.

Organisatie- en contactpersonenbeheer in mijnPerined

Eerder dit jaar is mijnPerined voor de obstetrie en voor VSV's gelanceerd en vele gebruikers hebben al een kijkje genomen. Voor de neonatologie leggen we, in overleg met de LNR Klankbordgroep, de laatste hand aan de tool en verwachten we deze binnenkort ook uit te rollen. Daarnaast wordt er in januari een nieuwe module toegevoegd aan mijnPerined. Hierin kun je jouw organisatiegegevens en gebruikers inzien en kan de organisatiebeheerder deze gegevens wijzigen en gebruikers en contactpersonen toevoegen. Zo hopen we de gebruikers hun eigen regie te geven en meer specifiek te kunnen communiceren.

Perined heeft ISO27001 en NEN7510 hercertificeringaudit succesvol doorlopen

Na een succesvolle ISO27001 en NEN7510 audit heeft Perined een positief advies voor hercertificering ontvangen. Hercertificering maakt dat Perined wederom aan de hoogste internationale veiligheidsnormen voldoet. Het geeft de garantie dat alle data op adequate wijze wordt beveiligd.
"Toch voelt dit jaar niet als voorgaande. De schuldige is natuurlijk COVID-19. Door de coronacrisis is er een verschuiving geweest in de beoordeling van risico's en de effectiviteit van de getroffen maatregelen", aldus de Security Officer van Perined. "Meer dan voorgaande jaren heeft Perined aanvullende maatregelen moeten treffen en bestaande moeten bijstellen om aan de hoogste norm van informatiebeveiliging te blijven voldoen."

De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders, maar de medewerkers van Perined willen u toch een fijne kerst en een geweldig nieuwjaar toe wensen. Stay healthy & stay save ! 

Powered by Aan Zee