Bekijk de online versie.

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Perined. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 4 keer per jaar uit. Indien u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden.

Geboortecijfers 2021 beschikbaar

Sinds deze week zijn de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 beschikbaar. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic weergegeven. De website Peristat.nl bevat meer cijfers. Peristat.nl is de openbaar toegankelijke tool voor perinatale cijfers in Nederland, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Het bevat informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind.

Lees meer

Nederlandse geboortezorg: nieuwe cijfers over internationale positie

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) laat zien dat Nederland dezelfde positie behoudt in de internationale rangorde. Dit blijkt uit het vijfde EURO-PERISTAT 2022 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio's in 2019.Het onderzoek werd in Europees verband uitgevoerd onder leiding van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm, Frankrijk).

Lees meer

Aanlevering 2022

Gegevens over 2022 dienen vóór 6 maart 2023 aangeleverd te worden. Op dit moment kan er nog niet via alle softwareleveranciers aangeleverd.worden. 

Deze deadline is belangrijk zodat Perined de gegevens kan verwerken tot de landelijk verplichte indicatoren, het landelijke beeld van de geboortezorg 2022 en rapportages aan het Ministerie en de Kamer.

Vragen?
Online vragenuurtje: elke donderdag van 15.00 - 16.00 uur 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Laatste status

Indicatoren 2021

De indicatoren vanuit de set Integrale Geboortezorg worden alsnog geaccordeerd. De registratiegegevens van verslagjaar 2021 zijn nu op advies van Perined door de werkgroep indicatoren waaraan alle geboortezorgpartijen deelnemen, voldoende betrouwbaar gevonden voor aanlevering voor de openbare database (ODB) van het Zorginstituut Nederland. De ziekenhuizen kunnen namens de VSV's deze data via Perined accorderen.

Inspiratiedag

Op 8 september jl. hebben we een Inspiratiedag georganiseerd voor al diegenen die zich actief inzetten voor de perinatale audit in Nederland. Rond de 75 mensen hebben deelgenomen zowel vanuit de lokale teams als vanuit de regioteams. Er werd inspirerend met elkaar van gedachten gewisseld tijdens de workshops over de audit en het vervolg ervan. De locatie De Hoge Veluwe gaf de deelnemers rust in het groen. Een wandeling of fietstocht tijdens de lunch was tevens een aangename manier om elkaar te ontmoeten.

Op 14 september 2023 zal Perined opnieuw een Inspiratiedag organiseren voor betrokkenen bij de perinatale audit in Nederland. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

Training en opleiding perinatale audit

Perined verzorgt trainingen voor al diegenen die bekend willen raken met de perinatale audit of toe zijn aan een opfrismoment. De training voor nieuwe voorzitters is inmiddels gepland en zal online worden gegeven op 25 januari 2023 van 10 tot 12 uur via Teams. Maar ook als u als VSV of uw lokale team belangstelling heeft voor een (online) training over audit en implementatie van verbeterpunten kunt u hiervoor bij Perined terecht.
Ons team verzorgt daarnaast met verve bijdragen tijdens uw audit, regiobijeenkomst of VSV-bijeenkomst over uitkomsten van audits, lokaal of regionaal. Ook hiervoor kunt u met ons contact opnemen.
Neemt u bij belangstelling of vragen rondom trainingsmogelijkheden contact op met Andrea Drost: adrost@perined.nl

Training voor nieuwe voorzitters van de perinatale audit

Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!

Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitten van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wil gaan voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam. Om je op deze taak voor te bereiden kun je deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijg je vaardigheden aangereikt om je voor te bereiden op het voorzitten van perinatale audits.

De eerstvolgende online training is op woensdag 10 januari 2023 van 10.00-12.00 uur. Aanmelden kan via adrost@perined.nl

PREM Geboortezorg

Vanaf 1 januari zijn VSV's verplicht om aan alle cliënten/patiënten de PREM Geboortezorg-vragenlijst te sturen. Perined faciliteert de uitvraag van de PREM Geboortezorg, zodat de uitvraag overal op dezelfde manier plaatsvindt en daardoor goede spiegelinformatie oplevert. 

Lees meer

Positief resultaat: Audit ISO27001-NEN7510

Eind oktober 2022 heeft Perined opnieuw de hercertificeringsaudit, uitgevoerd door Digitrust, met positief resultaat afgerond.
ISO 27001 is een internationale informatiebeveiliging standaard die staat voor het procesmatig en zorgvuldig beveiligen van (persoonlijke) gegevens.
NEN 7510:2017 is een vergelijkbare norm waarin aanvullende eisen worden gesteld op het gebied van gezondheidsinformatie, bedoeld voor organisaties die met medische gegevens werken. NEN 7510:2017 is specifiek voor de zorgsector en 'spreekt' de Nederlandse zorgtaal met zorgspecifieke normen. Hiermee sluit het Informatiebeveiligingsbeleid nog beter aan op de dagelijkse praktijk.

Bereikbaarheid Perined

Van 27 december 2022 tot en met 1 januari 2023 is het kantoor van Perined telefonisch niet bereikbaar. Voor vragen kunt u mailen naar info@perined.nl. 

Kerstwens & voorspoedig 2023

De medewerkers van Perined willen u een fijne kerst en een geweldig nieuwjaar toe wensen. 

Powered by Aan Zee