Bekijk de online versie.

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Perined. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 4 keer per jaar uit. Indien u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden.

Update 2021-cijfers

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de 2021-cijfers nog niet compleet waren. Met name vanuit de eerstelijns verloskunde ontbraken de nodige records, dit vooral door vertraagde implementatie van een nieuwe aanlevermethodiek in de Verloskundige informatiesystemen. In de tussentijd zijn door de verschillende partijen binnen de geboortezorg de nodige acties uitgevoerd om adequate aanlevering alsnog te realiseren. KNOV, CPZ, Perined en Babyconnect hebben hiertoe ondersteund door VWS de handen ineengeslagen. Ondanks alle inspanningen van partijen en verloskundigenpraktijken ontbreken toch nog zo'n 20.000 2021-records. Dit is te veel om op dit moment over 2021 adequate cijfers te berekenen (zie afbeelding). De nieuwe aanlevermethodiek heeft ook gevolgen voor de verwerking van de gegevens door Perined en dit kost ook de nodige inspanningen. Dit betekent dat er op dit moment over 2021 geen indicatoren beschikbaar zijn gemaakt voor doorlevering aan Zorginstituut Nederland en dat nog niet alle 2021-cijfers op mijnPerined bruikbaar zijn voor spiegelinformatie.

Hoe nu verder?
De inspanningen voor zowel complete aanlevering als correcte verwerking worden deze zomer onverminderd voorgezet. We streven ernaar om in september een beeld over de landelijke geboortezorg te kunnen geven en correcte spiegelinformatie te kunnen tonen op mijnPerined. Ook zal dan duidelijk zijn welke items mogelijk nog niet betrouwbaar zijn. Voor de middellange termijn worden ook acties ondernomen om te voorkomen dat een en ander zich weer voordoet. Met ondersteuning van VWS is een auditproces gestart over het gehele registratie- en aanlevertraject. Dit borgt de gezamenlijke verbeteraanpak van alle partijen zodat iedere partij de actiepunten die uit de audit voortkomen kan oppakken. Daarnaast wordt voor een goede aansturing van de gegevensuitwisselingsprocessen o.l.v. BabyConnect gewerkt aan de invulling van de 'innovatie- en beheercyclus gegevensuitwisseling' in afstemming met alle betrokken partijen en de softwareleveranciers.

Onderzoek naar gebruiksvriendelijk mijnPerined

Tussen maart en juni heeft Elianne Jairth, bachelorstudent Medische Informatiekunde, de gebruiksvriendelijkheid van mijnPerined onderzocht.

Ze heeft een vragenlijst gestuurd naar ruim 1000 mogelijke gebruikers, waarvan 158 actieve gebruikers hebben gereageerd. Hoe zij mijnPerined ervaren en wat zij goed en minder goed vinden is te zien in onderstaande figuur.

We zijn blij dat mijnPerined wordt ervaren als een overzichtelijke tool voor benchmarking met een mooie lay-out. In september volgt een nieuwe versie van mijnPerined en dan zullen weer veel extra gebruikerswensen doorgevoerd worden.

Daarnaast zal Perined zich richten op scholing in het gebruik van mijnPerined, waarin o.a. de inlogprocedure en vele analysemogelijkheden aan bod komen. Dit zal in het najaar verder worden uitgewerkt.

Perined Audit Inspiratiedag 2022

Op 8 september organiseren wij vanuit Perined een Audit Inspiratiedag.

Deze dag zal in het teken staan van de perinatale audit. Kan de uitvoering en voorbereiding efficiƫnter, kunnen we de opbrengst vergroten en vooral wat doen we met de verbeterpunten? Daarover gaan we graag in gesprek met diegenen die heel actief betrokken zijn bij de perinatale audit. We zullen onder andere data uit de perinatale audit en een praktijkvoorbeeld over een verbeterpunt uit een regio opnemen in het programma.

Voor wie?
Deze dag is bestemd voor mensen die actief zijn in het kernteam audit of werkgroep audit van elk VSV. Maar ook bestuursleden van het VSV zijn welkom. Omdat wij van mening zijn dat het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dus het oppakken van verbeterpunten een zaak is van het hele VSV nodigen we dit keer ook leden van het VSV-bestuur uit.

Waar?
De Inspiratiedag vindt plaats in het Park Paviljoen in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Uiteraard gaan we ook een poosje genieten van het vele moois wat het park te bieden heeft. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag, behalve je reis en eventuele parkeerkosten. De dag start om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur afgerond. Er is dan nog gelegenheid voor een afsluitend drankje. Het park is in september open tot 20.00 uur.

Inschrijven? 
Stuur een mail naar: Wineke Bremmer: wbremmer@perined.nl
Met je naam + functie + BIG-nummer en voor welk auditteam/VSV je werkzaam bent.

Congres "De kracht van Kwaliteitsregistraties"

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) organiseren op 11 oktober 2022 het congres 'De Kracht van Kwaliteitsregistraties'.

Het wordt een congres met aandacht voor de reeds bestaande toegevoegde waarde van kwaliteitsregistraties, de landelijke ontwikkelingen, kennisdeling en geeft een kijkje in de toekomst van kwaliteitsregistraties.

Van der Valk Hotel Utrecht wordt de plek waar we elkaar live kunnen ontmoeten, netwerken en bijpraten. Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom.

Programma & aanmelden: Klik hier

Powered by Aan Zee