Aanlevering 2022 - status en wat te doen

Aanlevering Perined 2022 – status & wat te doen

Velen van jullie hebben afgelopen jaar last gehad bij de aanlevering naar Perined. Dit verliep en verloopt niet altijd soepel. Perined en de KNOV werken samen aan dit probleem, maar kunnen dit niet alleen oplossen. We leggen uit wat verschillende partijen hebben gedaan en doen om dit te verbeteren. Maar ook wat je zelf kan doen voor de aanlevering van dit jaar.

Invulinstructies
Er zijn invulinstructies opgesteld, die inzicht geven in welke velden uit je dossier belangrijk zijn voor de Perined-aanlevering. Zie website. Dit is een (doorgaand) project van de KNOV, Babyconnect en Perined. Als het in jouw systeem nog niet mogelijk is om aan te leveren, kan je wel alvast het dossier controleren op de velden die genoemd zijn in de instructie. 

Stimuleringsbijdragen voor de softwareleveranciers
Aanpassingen in de softwaresystemen kosten de leveranciers geld en dit is een van de argumenten die zij aandragen voor het niet oplossen van de aanleverproblemen. Afgelopen zomer is daarom er extra geld beschikbaar gesteld voor de 1e lijns-softwareleveranciers. Dit geld is dit jaar uitgekeerd, en wordt ook de komende 2 jaren uitgekeerd. Alle leveranciers hebben voor dit jaar verbeteringen gedaan of zijn op dit moment nog bezig met verbeteringen in hun systeem voor de aanlevering. Naast de stimuleringsbijdragen is er inmiddels ook zicht op landelijk meer geld voor de ICT en digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. 

Audit op Perined-aanlevering
Op vraag van de KNOV, NVOG en NVK heeft een onafhankelijke partij heeft een audit gedaan op de aanlevering naar Perined. Groot knelpunt bleek hierin de technische foutafhandeling (schematronfouten). Dit kost alle (8) softwareleveranciers veel tijd. En soms komen deze technische foutmeldingen zelfs bij de verloskundige terecht. Het zou efficiënter zijn om een centraal punt te hebben voor vragen/oplossing van de fouten. Babyconnect gaat deze rol vervullen vanaf januari. Ook zijn er aanpassingen gedaan bij het ontvangststation DTHS om minder streng te controleren als het niet ten koste gaat van de kwaliteit. Hierdoor zullen er al een stuk minder meldingen gaan voorkomen.

Verder is er n.a.v. de audit en de wens van de leveranciers besloten om voorlopig geen wijzigingen aan te brengen in de manier van aanleveren. Dit geeft rust voor de leveranciers en geeft ze de mogelijkheid de aanlevering te optimaliseren. 

Data-journey
De KNOV heeft in nauwe samenwerking met Perined een project gestart om in alle openheid de weg vast te leggen tussen vastlegging in het dossier en wat er uiteindelijk op mijnPerined verschijnt. Om zo voor elk van de gegevens die naar Perined gaan te zien of het goed gaat, of waar het beter kan/moet. In een poging over alle muren heen te stappen van alle betrokken partijen willen we tot oplossingen komen die over de hele keten werken. Dit project zal niet alleen voor de Perined-aanlevering van belang kunnen zijn, maar ook voor de digitale gegevensuitwisseling voor het primaire proces, want daar spelen een aantal van dezelfde knelpunten. 

Innovatie en beheercyclus
Softwareleveranciers, en dan met name de kleinere 1e lijns softwareleveranciers, worden overvraagd door allerlei verschillende partijen in de geboortezorg. Daarmee zitten we elkaar, met al onze wensen tot verbetering, in de weg. Vanuit Babyconnect wordt een innovatie en beheercyclus opgezet, waarin alle geboortezorgpartijen zijn afgevaardigd. Daar komen alle wensen bij elkaar en worden geprioriteerd. Op die manier kunnen softwareleveranciers gecoördineerd worden aangestuurd. Dit zou veel kunnen doen voor een beter verloop van innovatie van ICT in de geboortezorg, en het beheer ervan. 

En dan – kosten per bericht?
Vooralsnog is hier geen duidelijkheid over. Maar ondanks bovenstaande punten met tegemoetkomingen en perspectieven, denken leveranciers erover om kosten in rekening te brengen per verstuurde bericht. En bij Vrumun worden deze kosten al in rekening gebracht. Hoewel wij dit uiterst onwenselijk vinden, zeker omdat de aanlevermodules (nog) niet optimaal functioneren, is het goed hier rekening mee te houden. Op onze website zullen wij per leverancier de meest up-to-date informatie tonen.

 

Vragen
Stuur een mail naar info@perined.nl, bel in op het wekelijks vragenuurtje over de aanlevering (elke donderdag van 15.00 – 16.00 uur), of bel Henric-Jan Blok 030-369 08 14 (bereikbaar dinsdag & donderdag).