Perined-meeting 25 november 2021

Het stond al even op de kalender: ‘Perined-Jaarcongres 25 november’. De onzekerheid rond live-congressen maakte dat we het evenement omgevormd hebben: ’Perined gaat digitaal’:

Perined-meeting 25 november 2021: Zicht op verbetering

Op 25 november a.s. houdt Perined van half twee tot kwart voor vier een drietal digitale rondetafelgesprekken over de pijlers van Perined: audit, registratie en onderzoek. Tijdens deze gesprekken worden ervaringen en verbeterpunten uitgewisseld met de tafelgasten en via de chat en polls zijn wij in contact met u als deelnemer aan de livestream.

Het programma is als volgt:

13.30 – 13.40 uur 
Opening: waar staat Perined en wat kunt u van de meeting verwachten?

13.40 – 14.15 uur
Het Rondetafelgesprek Audit, waarin met name ingegaan wordt op het belang van goede verbeterpunten. Tevens wordt de audit-agenda besproken. 

14.15 – 14.50 uur
Het Rondetafelgesprek Registratie, waarin met name aandacht is voor de aanlevering (hoe werkt het?) en het onlangs geüpdate mijnPerined (wat kan ik er als zorgverlener mee?).

14.50 – 15.00 uur
Een korte pauze

15.00 – 15.35 uur
Het Rondetafelgesprek Onderzoek, waarin met name voorbeelden van onderzoek door en met Perined (hoe gaat dat en wat komt er uit?). Hierbij ook een eerste duiding van de in de loop van oktober via peristat.nl gepubliceerde 2020-cijfers.

15.35 – 15.45 uur
Afsluiting: na een korte terugblik vooral een vooruitblik: hoe krijgt ‘Perined gaat digitaal’ het komende jaar verder gestalte?
 

Via deze link kunt u zich via Webinargeek aanmelden.

Wij kijken uit naar deze inspirerende meeting  en ’zien’ u graag bij één of meer van de rondetafelgesprekken als deelnemer aan de livestream.