Perined-meeting 25 november 2021

Op 25 november 2021 hield Perined een drietal digitale rondetafelgesprekken over de pijlers van Perined: audit, registratie en onderzoek. Tijdens deze gesprekken werden ervaringen en verbeterpunten uitgewisseld tussen Perined-medewerkers en de volgende gasten: Fleurisca Korteweg - gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis, Thomas van der Akker - gynaecoloog bij LUMC en hoogleraar bij VUmc, Susanne Zuidhof - verloskundige en betrokken bij 2 IGO’s en Babyconnect.

Tijdens het webinar is in de uitzending en de chat een groot aantal vragen van kijkers beantwoord. Niet alles kwam aan bod. De vragen die nog niet behandeld zijn, beantwoorden we alsnog!
Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden van de audit.

Vragen van de registratie en onderzoek volgen spoedig. 

Veel gestelde vragen

Audit

Hoe kun je ervoor zorgen dat direct duidelijk is wie met een verbeterpunt aan de gang zouden moeten?

  • Dat kun je het beste regelen door tijdens een VSV-vergadering met elkaar af te spreken dat iedere deelnemer tijdens de audit ook weet dat aan het eind van de audit bepaald wordt wie er aan een verbeterpunt gaat werken in een verbetergroepje, commitment en overeenstemming daarover kan helpen.
  • Aan het eind van de audit een kwartier reserveren voor het vastleggen van de verbeterpunten, en te kiezen aan welke verbeterpunten je wilt werken.
  • Vraag per verbeterpunt wie er betrokken moeten worden bij het doorvoeren van het verbeterpunt en één persoon die eigenaar wil zijn van het verbeterpunt (=stap 1 ACTion). De voorzitter zal dit bewaken door dit al aan het begin van de audit te noemen.
  • De agenda van de audit is rondgestuurd voorafgaand aan de audit zodat men weet heeft van de invulling van het laatste kwartier van der audit.

Ik ben voorzitter van de audit, kan ik hierop getraind worden?
Ja, dat is altijd mogelijk. We bieden elke 2 maanden een (online) training aan voor voorzitters van audits waar we de actuele zaken en hoe je de audit het beste kunt voorbereiden en faciliteren, bespreken. Mogelijk voor zowel ervaren als beginnende voorzitters. Neem hiervoor contact op met wbremmer@perined.nl of kijk op de website van Perined voor data.

Kunnen we ook iemand uit een andere discipline laten aansluiten bij het ACTionteam?
Ja, het is juist de bedoeling dat je per verbeterpunt kijkt naar wie je nodig hebt om het verbeterpunt op te pakken en uit te werken. In de meeste ACTionteams zitten er een aantal zorgverleners die getraind zijn en haken er wisselend ook andere mensen aan die van belang zijn voor dat specifieke verbeterpunt (denk bijvoorbeeld aan: een ambulancemedewerker, iemand van de technisch dienst, een ICT-er).

Kunnen kwalitieitsmedewerkers van het ziekenhuis ook betrokken worden bij het ACTionteam?
Ja, dat zou heel fijn om een kwalitieitsmedewerker te betrekken bij het ACTionteam omdat hij/zij al gewend is te denken in de PDCA cyclus. En ACTion is een manier van denken conform de PDCA cyclus. Dus als dat mogelijk is altijd doen!

Zitten er ook ouders in de ACtionteams?
Voorlopig zitten er geen ouders in de ACTionteams maar dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn als dat zou gebeuren, dus als het je lukt om iemand van de ouderadvies- of moederraad er bij te krijgen dan zou dat prachtig zijn!

Kun je ook tijdens de audit besuiten dat we te veel hebben gedaan?
Ja dat zou ook een goede conclusie kunnen zijn want ook dat kun je omschrijven als een verbeterpunt. Daar moet je het dan wel met elkaar over eens zijn vanwege toekomstig professioneel gedrag. Als de deelnemers het daar niet mee eens zijn, kan je niet anders dan conform ACTion met de betrokkenen daarover een gesprek te voeren (=ACTion stap 1).

Wat wordt er gedaan met al die onderdelen van een casus die goed gedaan zijn, komen die ook in een ACTionproject?
Er wordt tijdens de perinatale audit zeker stil gestaan bij zaken die goed gegaan en goed gedaan zijn, dat is eenbelangrijke opsteker. Het ACTionproject is specifiek opgezet om een punt van verbetering aan te pakken, echter de zaken die geen verbetering behoeven komen niet in het ACTionproject.

Ik heb nog niet zo snel begrepen wat ACTion inhoudt. Kunt u me daar nog wat informatie over geven?
Dat kan! Bekijk hier het filmpje. 
Ook kunt u een verzoek indienen voor begeleiding tijdens het toepassen van de ACTion-methodiek als u met een verbeterpunt aan de slag wilt gaan. Neem dan contact op met Perined.

Zijn er ook voorbeelden van goed opgepakte verbeterpunten? En waar vind ik die?
Wij zijn bezig om de goed opgepakt verbeterpunten te verzamelen en te publiceren.
Wil je alvast wat voorbeelden zien kijk dan op de succesverhalen die staan op de website van ACTion Toolkit.

Ik zou wel willen deelnemen aan de e-learning over ACTion kan dat?
Dat kan zeker. Je kunt dat individueel doen, maar het is ook mogelijk om dat met een groepje te doen en dan samen een verbeterpunt uit de Perinatale Audit aan te pakken.
Als je interesse hebt stuur dan een mail naar: wbremmer@perined.nl

Registratie 

Hoe wordt bepaald bij welk VSV een bevalling hoort?
Bevallingen worden achteraf toegewezen aan een VSV. Als een ziekenhuis expliciet genoemd wordt in een record, wordt het record toegekend aan het VSV van dat ziekenhuis (80% van de records). Bij de overige records wordt ingeschat naar welk ziekenhuis een vrouw zou zijn gegaan: aan de hand van verwijspatronen (op basis van de verwijzingen uit de eerstelijnspraktijk + postcode van de zwangere) wordt een VSV toegekend (20% van de records). Meer informatie over deze VSV-toekenning is terug te vinden in het document ‘Methodologie Perinatologie Data’