Project datakwaliteit KNOV

5-mrt-2024

Kernboodschap

Het afgelopen jaar heeft de KNOV samen met Perined gewerkt aan het project “Verbetering van de datakwaliteit van de eerstelijns verloskundigen”.  Voor dit project is er een datajourney opgesteld waarin duidelijk is gemaakt waar er risico op verlies van data optreedt. Daarnaast is er een knelpuntenlijst samengesteld. De KNOV heeft hier onlangs over bericht met de volgende kernboodschap:

Op meerdere punten in de datajourney is er risico op verlies van data en dat maakt de data die is aangeleverd via de verloskundige informatiesystemen naar de Perined-databank vanaf 2021 deels onbetrouwbaar. Verwerking door de VIS’en en Perined, alsmede deels ook de invoer door zorgverleners, moet verbeterd worden.

Gevolgen voor data-gebruik

Een belangrijke conclusie over de gegevensvastlegging van medisch dossier naar Perined-databank: er moet verbeterd worden! Wat deze risico’s precies betekenen voor gebruik van huidige Perined-gegevens vanaf 2021, wordt verder onderzocht. Hier spelen meerdere mechanismes. Zo kunnen individuele registratiefouten of fouten in één van de VIS’en door de grote hoeveelheid data gedempt worden. Daarnaast wordt informatie uit de 1e lijn gecombineerd met informatie uit de 2e lijn en vanuit de kinderartsen. In de samengestelde items, die het meest gebruikt worden, worden fouten en onwaarschijnlijkheden in een van de aanleveringen opgevangen door informatie uit de andere aanleverstroom. Verder is het bij risico’s ook altijd de vraag hoe vaak die uiteindelijk leiden tot daadwerkelijke fouten.

Zorgverleners, VIS’en en Perined werken er aan om gesignaleerde issues op te lossen. Issues die (nog) niet opgelost kunnen worden, zijn of worden opgenomen in het Perined codeboek. Zo weten onderzoekers waar ze rekening mee moeten houden tijdens hun analyses.

(vervolg)acties vanuit Perined

Zoals elk jaar bekijkt Perined de trends van de items om trendbreuken en daarmee aanlever- of verwerkingsfouten op te sporen. Over 2021 zijn geen trendbreuken te zien, behalve bij de neonatale sterfte. Hier is – zoals bij de publicatie aangegeven – sprake van onderregistratie door de kinderartsen, hetgeen ook effect heeft op de cijfers over perinatale sterfte. Verder was er over 2021 een probleem bij type partus. Door een aanleverfout bij een VIS werden vanuit dat eerstelijns systeem spontane baringen als kunstverlossingen bij Perined aangeleverd. Door een aanpassing in de Perined-verwerking, wordt nu, voor type partus, meer gebruik gemaakt van de informatie uit de 2e lijn en is deze fout niet meer problematisch.

De knelpuntenlijst voortvloeiend uit de uitgevoerde datajourney bevatten uiteraard ook een aantal punten aan de kant van Perined. De meeste punten zijn na ontdekking het afgelopen jaar opgelost, zoals het verwerken van alle aangeleverde interventies begin baring i.p.v. er slechts één te selecteren. Een paar knelpunten kunnen niet opgelost worden in de huidige programmatuur, zoals het verwerken van alle soorten kunstverlossing die zijn aangeleverd. Besloten is dan ook om deze programmatuur te vervangen. Vanaf 2025 wordt dan gebruik gemaakt van nieuwe programmatuur en dan zullen naar alle waarschijnlijkheid ook deze issues opgelost worden.

het moet en kan beter

De datajourney heeft het beeld bevestigd dat het op verschillende plaatsen beter moet en kan. Het is goed dat alle partijen zich dat realiseren. Hierboven is aangegeven hoe Perined haar verbeterpunten oppakt. Verder onderzoek blijft gewenst. Zolang de aanlevering nagenoeg compleet is, is en blijft de Perined-databankbruikbaar voor spiegelinformatie, publicaties en wetenschappelijk onderzoek. Bij diepgaande analyses op specifieke items of in specifieke regio’s zal meer dan ooit rekening gehouden dient te worden met eventuele registratiefouten. Het is dan ook goed wanneer in alle lijnen van de geboortezorg om de zoveel tijd een datajourney uitgevoerd wordt.