Perined AVG-proof

26-mei-2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving rondom privacy bestaat. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij Perined stond de bescherming van uw gegevens al voorop, door de nieuwe wet is alles nog eens op een rij gezet. Voor de zorgverleners zal er met het ingaan van de nieuwe wet niets veranderen aan de manier van aanleveren.
Zoals gezegd wordt er bij Perined veel waarde gehecht aan de privacy van alle betrokkenen. Er wordt daarom altijd al zorgvuldig en wet- en regelgeving proof omgegaan met de gegevens die binnenkomen bij Perined. Zo zijn er diverse informatiebeveiligingsmaatregelen van kracht en zijn er overeenkomsten met de aanleveraars van data en met (externe) verwerkers en -onderzoekers waarin duidelijke afspraken rond de privacy zijn gemaakt.
Met de nieuwe AVG-wet zijn de rechten van betrokkenen helderder geformuleerd. U kunt meer lezen over de manier waarop Perined met data omgaat in de online privacy verklaring van Perined. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke categorieën van persoonsgegevens bij Perined worden verwerkt, de bewaartermijnen en de bron van deze gegevens. Als u meer informatie wilt hebben over de privacy verklaring of over de AVG-wet kunt u contact opnemen met Perined door te mailen naar info@perined.nl.


Kortom, Perined is klaar voor de nieuwe AVG-wet!