COVID 19 en zwangerschap

10-apr-2020

COVID-19 Update 10-4-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Tot nu toe gaat het melden van de casus goed en wordt het case report form snel ingevuld en teruggestuurd, waarvoor veel dank!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. Tot 5-4-2020 zijn in totaal 89 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 geeft een overzicht van het aantal meldingen per periode. Van de 89 meldingen, hebben we van 74 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 32 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Partus:

Van deze binnengekomen casus zijn 55 vrouwen nog zwanger en 19 vrouwen inmiddels bevallen. Er is geen sprake geweest van maternale of neonatale sterfte. Vier van de 19 vrouwen zijn bevallen middels sectio, waarvan twee plaatsvonden vanwege niet vorderende baring en één een geplande sectio was. In drie casus werd een rectovaginale swab verricht en in twee ook een swab van vruchtwater en placenta. In alle gevallen waren de resultaten negatief voor COVID-19.

Zwangerschap:

Van de 56 nog zwangere vrouwen, zijn 40 vrouwen in thuisisolatie met milde klachten. Er worden tot nog toe geen aanwijzingen voor verhoogd risico op vroeggeboorte gezien, bij twee vrouwen werden wel corticosteroïden toegediend. In totaal hebben 5 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care, één patiënte op obstetric high care en 31 op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (63,3%) en hoesten (70%).

Therapie:

In 17 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 12 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in één casus beschreven dat werd gestart met het antivirale middel tamiflu en in twee casus met het anti-malaria medicijn chloroquine. Van de 18 zwangere vrouwen is bij 7 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen middels een O2 masker.

Neonataal:

Slechts één van de 19 pasgeborenen werd postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Acht neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 13 april volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 5 april en 12 april. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl