COVID -19 en zwangerschap

1-mei-2020

COVID-19 Update 01-05-2020 

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangere vrouwen in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. De afgelopen week is er geen link verzonden om casus te melden vanwege de overgang naar een nieuw datamanagement programma. De volgende link zult u 4 mei ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen twee weken dus tussen 27 april en 3 mei. Er zijn wel een aantal meldingen handmatig binnengekomen en weer nieuwe case report forms ontvangen. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van alle tot nu toe binnengekomen data.

Tot 30-4-2020 zijn in totaal 138 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie. Het aantal meldingen van afgelopen week zal iets achterlopen op de werkelijkheid doordat de officiële link nog niet verstuurd is.

Van de 138 meldingen, hebben we van 111 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 85 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 81 vrouwen nog zwanger en 30 vrouwen inmiddels bevallen. Er is geen sprake geweest van maternale of neonatale sterfte. Van de 81 nog zwangere vrouwen, zijn 65 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten. In totaal hebben 5 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en één patiënte op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 41 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (59,3%) en hoesten (76,5%), vaak wordt ook vermeld dat er sprake is (geweest) van verlies van reuk en smaak.

Therapie:

In 21 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 20 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in twee casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In vier casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 17 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen middels een O2 masker, 2 patiëntes zijn tijdelijk geïntubeerd geweest. De duur van de O2-therapie varieert van 1 tot 16 dagen.

Partus:

Elf van de 30 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 6 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 5 secundaire sectio’s was in drie casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in twee casus van verdenking foetale nood. Er is één casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte en twee casus van dreigende vroeggeboorte waarbij beide patiënten nog zwanger zijn. In totaal is bij vijf vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 14 vrouwen ingeleid en 17 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie of remifentanil. In 8 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 30 pasgeborenen werden 9 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Twintig neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 4 mei volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 27 en 3 mei. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl

Grafiek 1: Totaal aantal meldingen

Grafiek 2: Aantal meldingen per week 

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie