COVID 19 en zwangerschap

17-jul-2020

COVID-19 Update 17-7-2020

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De volgende link voor het melden van casus zult u 20 juli ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 13 juli en 19 juli. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 17-7-2020 zijn in totaal 259 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie. De meldingen van de afgelopen vier weken bevatten ook de resultaten van bloedtesten naar positieve antistoffen, waarbij zwangeren al eerder klachten hadden.

Van de 259 meldingen, hebben we van 244 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 211 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 149 vrouwen op dit moment zwanger. Er is helaas één casus gemeld waarbij er maternale sterfte heeft plaatsgevonden ten gevolge van covid-19. Er heeft geen neonatale sterfte plaatsgevonden. Er zijn in totaal 170 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten, verder hebben 5 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en 7 op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 104 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis. Daarvan hebben 51 antepartum opgenomen gelegen, 80 tijdens de bevalling en 11 postpartum.  Bij 33 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn hoesten (46,2%), koorts (38,5) en kortademigheid (26,7%). Het percentage vrouwen met koorts lijkt hierbij af te nemen, dit kan mogelijk verklaard worden vanwege de versoepelde testmogelijkheden.

Therapie:

In 40 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 36 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in 3 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en twee keer remdesevir. Er is bij 27 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 20 een O2 masker gekregen en zijn 3 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.


Partus:

Van de 94 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is van 88 vrouwen aanvullende informatie bekend. Er is hierbij één casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam voor 12 weken, één late miskraam bij 14 weken en één casus van een mola zwangerschap. Achtentwintig van de overige 85 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 11 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 17 secundaire sectio’s was in 7 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 7 casus van verdenking foetale nood. Van de overige sectio’s is nog niet duidelijk wat de indicatie was. Er zijn 13 casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte (8 casus met een termijn 36 weken), en 10 casus van dreigende vroeggeboorte waarbij 4 vrouwen nog zwanger zijn. In totaal is bij 10 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 44 vrouwen ingeleid en 44 vrouwen kregen durante partu pijnstilling middels epidurale analgesie (23 vrouwen), remifentanil (15 vrouwen), epidurale analgesie en remifentil (5 vrouwen), pethidine of morfine (1 vrouw). In 26 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19 en één keer de kweek van het vruchtwater.

Neonataal:

Van de 88 pasgeborenen (er is in drie casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 20 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Bij 58 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Maandag 20 juli volgt een nieuwe vragenlijst voor casus tussen 13 en 19 juli. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl.