NVK schort LNR-deelname deels op

6-okt-2020

Afgelopen maand heeft het NVK-Bestuur besloten tot gedeeltelijke opschorting van LNR-deelname door kinderartsen in de algemene ziekenhuizen. Al vele jaren is er onvrede bij deze zorgverleners over deelname aan de LNR: het is een te grote administratieve last én het levert voor hen te weinig op. Dit was dan ook een van de onderliggende argumenten om een nieuwe LNR-dataset te ontwikkelen. Deze is inmiddels – met (ook financiële) steun van de NVK – gerealiseerd, maar blijkt niet afdoende. De gedeeltelijke opschorting voor de ‘algemene kinderartsen’ loopt – aldus het NVK-Bestuur – totdat er voor hen een versimpelde, vernieuwde versie is ontwikkeld.

 Perined heeft in haar reactie de NVK haar medewerking aangeboden bij de ontwikkeling van een nieuwe dataset voor deze groep. Hiernaast heeft Perined uitdrukkelijk haar zorgen uitgesproken over de gegevensvastlegging in de overgangsfase en gewezen op de noodzaak om landelijke indicatoren en andere spiegelinformatie te kunnen blijven realiseren. De inperking waar het NVK-Bestuur toe besloten heeft (‘alleen gegevens over kinderen met NICU-opname aanleveren’), lijkt hiervoor niet adequaat.