Deadline aanlevering 2020-gegevens eind van deze week !!!

22-feb-2021

Diverse verloskundigenpraktijken hebben over 2020 minder records aangeleverd dan over 2019. Voor de landelijk verplichte indicatoren is het noodzakelijk dat gegevens over alle zorggevallen over registratiejaar 2020 vóór 1 maart bij Perined worden aangeleverd. Kijk daarom of alle records over 2020 aangeleverd zijn en zo niet, doe dit nog deze week! Voor de goede orde: over 2020 mogen gegevens nog op oude wijze aangeleverd worden

(https://upload.perined-data.nl/prod/Account/Login).