Auditthema's

Auditthema's 2020 - 2022

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022
1. Early-onset neonatale sepsis (EONS)
2. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
3. À terme sterfte
4. Regionaal thema

Met een focus op de eerste twee thema's 

1. Early-Onset Neonatale Sepsis (EONS) 
Vroeg neonatale bacteriële infecties (optredend < 72 uur postpartum)

Inclusiecriteria

Alle levend pasgeborenen met zwangerschapsduur≥ 24 weken die zich presenteren met een vroeg neonatale infectie (< 72 uur postpartum)

 • met groep B streptokokken sepsis/ sepsis-meningitis of,
 • gramnegatieve sepsis/ sepsis-meningitis of
 • Listeria sepsis/ sepsis-meningitis en
 • worden opgenomen op een neonatale intensive care afdeling.

Onder een bewezen GBS-infectie, Gramnegatieve sepsis of Listeria infectie wordt verstaan:

 • positieve bloed en/of liquorkweek voor GBS, Gramnegatieve staven of Listeria monocytogenes
 • klinisch beeld van een infectie/sepsis met verhoogde inflammatoire parameters en een negatieve bloedkweek maar GBS-dragerschap bij moeder en/of positieve oppervlaktekweek bij het kind.

Exclusiecriteria

 • IUVD bij maternaal GBS
 • Laat neonatale infectie GBS (≥ 72 uur)
 • Positieve bloedkweek met andere dan bovengenoemde verwekkers

Voor achtergrondinformatie, tabellen en flowdiagrammen zie bijgaand document

2. Maternaal thema: Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie
Alle zwangere vrouwen vanaf het eerste trimester tot en met 42 dagen postpartum waarbij een ernstige fluxus postpartum optreedt en/of een peripartum hysterectomie (baarmoederverwijdering) wordt uitgevoerd.
Inclusiecriteria:

 • Fluxus >= 2500 ml
 • Iedere fluxus die leidt tot een embolisatie
 • Iedere fluxus die leidt tot een peripartum hysterectomie
 • Iedere sepsis die leidt tot een peripartum hysterectomie

Voor achtergrondinformatie zie bijgaand document

3. À terme sterfte voor, tijdens en na de bevalling
Hieronder wordt verstaan doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37 weken

 • Kinderen met een letale afwijking zijn niet geïncludeerd

4. Regionaal thema

 • Regio Noord-Nederland: perinatale asfyxie
 • Regio Noord-Holland: code rood sectio (S1) bij een à terme zwangerschap
 • Regio Leiden: perinatale asfyxie (vanaf 32 weken)
 • Regio Utrecht: à terme asfyxie
 • Regio Zuidwest Nederland: à terme asfyxie
 • Regio Nijmegen: reanimatie van de acuut bedreigde neonaat
 • Regio Zuidoost Brabant: à terme asfyxie
 • Regio Limburg: à terme asfyxie
 • Regio Zwolle: à terme asfyxie

Auditthema 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019
1.    Maternale casus: uterusruptuur
2.    Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie
3.    Neonatale casus van à terme asfyxie
4.    Premature mortaliteit

1. Maternale morbiditeit/mortaliteit: uterusruptuur
Inclusiecriteria:
- Complete (myometrium en peritoneum) of incomplete (myometrium met intact peritoneum) ruptuur van de uterus, waarbij er sprake is van minimaal één van de volgende criteria:

 • er is sprake van maternale mortaliteit of morbiditeit, gedefinieerd als: (HPP (≥1000ml); embolisatie of hysterectomie), en/of
 • er is sprake van foetale mortaliteit of morbiditeit (gedefinieerd als neonatale asfyxie volgens Perined schema, met uitzondering van de 37-weken grens), en/of
 • er is een verzoek tot audit vanuit de hulpverleners zelf

2.  Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie
Inclusiecriteria
- pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van  ≥ 35.0 weken
- met ongeconjugeerde hyperbilirubinemie
- en een totaal serum bilirubine boven de wisseltherapiegrens

Exclusiecriteria
- premature neonaten met zwangerschapsduur < 35.0 weken
- neonaten met een hyperbilirubinemie op basis van een antenataal bekende ernstige bloedgroep incompatibiliteit
- neonaten met een geconjugeerde hyperbilirubinemie

3. Neonatale casus van à terme asfyxie
Niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de in- en exclusiecriteria in voorgaande jaren

Inclusiecriteria
- NICU-opname (opname van minstens 24 uur)
- van à terme geboren kinderen (zwangerschapsduur ≥ 37.0 weken)
- met asfyxie (vermeld in de ontslagbrief)
- ook neonataal overleden asfycten komen in aanmerking voor audit

Exclusiecriteria
- preterme asfyxie (zwangerschapsduur < 37 weken)

4.  Premature mortaliteit
Inclusiecriteria
- perinatale sterfte (durante partu of neonataal t/m 28 dagen)
- laat-premature geboorte: zwangerschapsduur 32.0 t/m 36.6 weken

Exclusiecriteria
- intra-uteriene vruchtdood (IUVD)
- letale congenitale afwijkingen

Selectie van de casus:
Het heeft de voorkeur om alle casus binnen deze thema’s te auditen, maar dat zal in sommige VSV’s niet doenlijk zijn. Geef in zo’n geval voorrang aan casus binnen de nieuwste thema’s: uterusruptuur & hyperbilirubinemie. Daarna spreidt u de selectie van de casus voor de audit zoveel mogelijk over de andere thema’s. Wij realiseren ons dat we daarmee niet meer voldoen aan de volledigheid van alle te auditen casus.

Houdt u wel aan minimaal 2 auditbijeenkomsten per VSV per jaar.

Download hier het stroomschema voor de auditthema's

Download hier meer informatie over de nieuwe thema's

Bekijk hier het artikel over de auditthema's dat verschenen is in het Tijdschrift voor Verloskundigen (02-2017)

Vorige auditthema's

2013-2016 De thema's voor de perinatale audit:

 • à terme sterfte van kinderen die aan het begin van de baring nog in leven waren.
 • NICU-opname van à terme geboren kinderen met asfyxie die langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest.

2010-2012: Eén thema voor de perinatale audit: De à terme sterfte
Het onderwerp voor de landelijke perinatale audit in 2010 tot en met 2012 is de 'à terme sterfte' voor, tijdens en na de bevalling. Hieronder wordt verstaan alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37 weken tot 42 weken.