Auditthema's

Auditthema 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019
1.    Maternale casus: uterusruptuur
2.    Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie
3.    Neonatale casus van à terme asfyxie
4.    Premature mortaliteit

1. Maternale morbiditeit/mortaliteit: uterusruptuur
Inclusiecriteria:
- Complete (myometrium en peritoneum) of incomplete (myometrium met intact peritoneum) ruptuur van de uterus, waarbij er sprake is van minimaal één van de volgende criteria:

  • er is sprake van maternale mortaliteit of morbiditeit, gedefinieerd als: (HPP (≥1000ml); embolisatie of hysterectomie), en/of
  • er is sprake van foetale mortaliteit of morbiditeit (gedefinieerd als neonatale asfyxie volgens Perined schema, met uitzondering van de 37-weken grens), en/of
  • er is een verzoek tot audit vanuit de hulpverleners zelf

2.  Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie
Inclusiecriteria
- pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van  ≥ 35.0 weken
- met ongeconjugeerde hyperbilirubinemie
- en een totaal serum bilirubine boven de wisseltherapiegrens

Exclusiecriteria
- premature neonaten met zwangerschapsduur < 35.0 weken
- neonaten met een hyperbilirubinemie op basis van een antenataal bekende ernstige bloedgroep incompatibiliteit
- neonaten met een geconjugeerde hyperbilirubinemie

3. Neonatale casus van à terme asfyxie
Niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de in- en exclusiecriteria in voorgaande jaren

Inclusiecriteria
- NICU-opname (opname van minstens 24 uur)
- van à terme geboren kinderen (zwangerschapsduur ≥ 37.0 weken)
- met asfyxie (vermeld in de ontslagbrief)
- ook neonataal overleden asfycten komen in aanmerking voor audit

Exclusiecriteria
- preterme asfyxie (zwangerschapsduur

4.  Premature mortaliteit
Inclusiecriteria
- perinatale sterfte (durante partu of neonataal t/m 28 dagen)
- laat-premature geboorte: zwangerschapsduur 32.0 t/m 36.6 weken

Exclusiecriteria
- intra-uteriene vruchtdood (IUVD)
- letale congenitale afwijkingen

Selectie van de casus:
Het heeft de voorkeur om alle casus binnen deze thema’s te auditen, maar dat zal in sommige VSV’s niet doenlijk zijn. Geef in zo’n geval voorrang aan casus binnen de nieuwste thema’s: uterusruptuur & hyperbilirubinemie. Daarna spreidt u de selectie van de casus voor de audit zoveel mogelijk over de andere thema’s. Wij realiseren ons dat we daarmee niet meer voldoen aan de volledigheid van alle te auditen casus.

Houdt u wel aan minimaal 2 auditbijeenkomsten per VSV per jaar.

Download hier het stroomschema voor de auditthema's

Download hier meer informatie over de nieuwe thema's

Bekijk hier het artikel over de auditthema's dat verschenen is in het Tijdschrift voor Verloskundigen (02-2017)

Vorige auditthema's

2013-2016 De thema's voor de perinatale audit:

  • à terme sterfte van kinderen die aan het begin van de baring nog in leven waren.
  • NICU-opname van à terme geboren kinderen met asfyxie die langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest.

2010-2012: Eén thema voor de perinatale audit: De à terme sterfte
Het onderwerp voor de landelijke perinatale audit in 2010 tot en met 2012 is de 'à terme sterfte' voor, tijdens en na de bevalling. Hieronder wordt verstaan alle doodgeboorte en sterfte gedurende de eerste vier levensweken van kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37 weken tot 42 weken.