Audit basisregels

Basisregels voor een goede audit

 

Proces

  • Er is een voorbespreking met betrokken zorgverleners, de auditgroep en de voorzitter van de audit (en regiocoördinator)
  • De voorzitter komt niet uit het eigen VSV
  • Minimaal twee personen uit elke perinatale beroepsgroep zijn aanwezig bij de audit, om zo te kunnen evalueren en eventuele verbeterpunten vast te stellen bij hun beroepsgroep
  • De audit wordt geevalueerd via eva.perined.nl  
  • Deze evaluaties worden ook besproken met voorzitter van de audit
  • De auditresultaten worden binnen 4 weken na de audit ingevuld

Inhoud

  • De audit wordt gestart met huisregels
  • In de audit wordt melding gemaakt van de voortgang van aanbevelingen uit vorige audits
  • De voorzitter is onafhankelijk, onpartijdig en zit voor op het proces
  • De conclusies en aanbevelingen worden SMART geformuleerd en toegewezen aan een probleemhouder

Deze regels gelden ook voor audits die worden gehouden in een 'petit comité'