Huisregels

Huisregels

  • de audit is vertrouwelijk

  • iedereen is expert in zijn of haar eigen vak

  • de zorg wordt getoetst aan zoals is afgesproken en niet aan eigen oordelen

  • beroepsgroepen bevragen elkaar over de casus, maar oordelen niet

  • de eigen beroepsgroep stelt vast of er een verbeterpunt zit in het besprokene.