Accreditatie

Accreditatie voor deelname aan audit

 beroepsgroepen  accreditatiepunten
NVOG gynaecologen  2
NKV kinderartsen  2
andere artsen via NVOG (beperkt)  2
KNOV Verloskundigen  2 of 2,5
KNOV Verloskundige die CV maakt  4
Physician Assistant (NAPA)  2  (per 01-04-2019)
V&VN Verpleegkundigen  2
VSR verpleegkundig specialisten  2
kraamverzorgende geen

 

Verkrijgen van accreditatie voor perinatale audit

Bij iedere auditbijeenkomst moeten gegevens (deelnemers + uitkomsten) worden geregistreerd in de PAA, de Perinatale Audit Assistent. Dit dient binnen vier weken na afloop van de audit te gebeuren. Twee weken na een audit ontvangt de invuller van de PAA een herinnering (via een geautomatiseerde mail). Dit is om de invuller er aan te herinneren dat de audit over twee weken sluit. Als alles al is ingevuld dan hoeft er niets meer te worden gedaan en kan die mail verwijderd worden. 

Vier weken na een audit wordt de bijeenkomst automatisch afgesloten en kan het ook niet meer worden ingevuld. Vervolgens verwerken de medewerkers van Perined de accreditatie ook binnen vier weken. Binnen twee maanden na afloop van een audit staat de accreditatie bijgeschreven via PE-online. Voor die deelnemers die niet staan ingeschreven in dit kwaliteitsregister kan een bewijs van deelname worden gemaakt en via de mail worden toe gezonden. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend bij degene van het VSV die de PAA invult.

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten zijn de deelnemers aan de audit en de uitkomsten van de audit nodig. Bovendien moeten alle CV's voor die bijeenkomst definitief gemaakt zijn. Voor de deelnemers zijn de volgende gegevens nodig: datum en duur van de auditbijeenkomst en de naam, BIG-nummer en beroepsgroep van de deelnemers. Deelnemers die al eerder een audit hebben bijgewoond zitten in het systeem en zijn gemakkelijk toe te voegen. Andere deelnemers zijn ook toe te voegen (zie de handleiding). Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet alle deelnemers worden ingevuld en de auditwizard moet doorlopen en ingevuld worden. (Conclusies en verbeterpunten van iedere casus). Bovendien dienen alle CV's van bijeenkomsten uit het verleden definitief gemaakt te worden.

Let op: Verkeerde of onvolledige BIG-nummers worden niet verwerkt! Het blijft de verantwoording van de zorgverlener om te controleren of zijn/haar BIG nummer juist vermeld is op de registratielijst van de audit. 
Een gesloten audit kan eventueel voor één dag weer open worden gezet. Dat vraagt u aan via audit@perined.nl. Iedere nacht draait er een script, om audits die langer dan vier weken geleden hebben plaastgevonden te sluiten.