Richtlijnen

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.


Wij verwijzen u graag naar de websites waar u de meest actuele richtlijnen per de organisatie kunt vinden:

Ambulancezorg

KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap

NIV Nederlandse Internisten Vereniging 

NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obestetrie & Gynaecologie 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu