Trainingen

Training Perinatale Audit

Tijdens deze training maakt u kennis met de organisatie van de perinatale audit en hoe u hiermee aan het werk kunt gaan in uw samenwerkingsverband.

Voor wie is deze training bedoeld?

Voor zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden, die aan de slag willen gaan in de lokale auditteams. Of voor leden van auditteams die hun kennis van de perinatale audit willen vergroten.

Leerdoelen van de training perinatale audit

Na de training heeft u kennis over:

  • het principe van perinatale audit
  • organisatie van de audit
  • het maken van een goed CV
  • het verloop van een auditbijeenkomst
  • het verwerken van een audituitkomsten in de PAA
De trainingen zijn 2 x per jaar in de Domus Medica te Utrecht, in september en in februari/maart.
De eerstvolgende training is op vrijdagmiddag 6 september 2019 van 13.30 -16.30 uur.

Opgeven voor deze training kan bij Wineke Bremmer op: wbremmer@perined.nl
Onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer.
Het is ook mogelijk om deze training bij voldoende belangstelling in de regio te organiseren.

Training voorzitten van audit

Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!

Voor wie is deze training bedoeld?

Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitter van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wilt voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam.

Leerdoelen van de training

Om u op deze taak voor te bereiden, en te oefenen met het voorzitterschap, kunt u deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijgt u de vaardigheden aangereikt om het voorzitten van audit onder de knie te krijgen.

De trainingen zijn 2 x per jaar in de Domus Medica te Utrecht, in september en in febr/maart. 

Opgeven voor deze training kunt u bij: Wineke Bremmer: wbremmer@perined.nl

Onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer

Deze trainingen kunnen ook op verzoek plaatsvinden (eventueel op locatie) als u een groepje kunt samenstellen dat getraind wil worden. Overleg in dit geval met de regiocoordinator van uw regio.

Training Incidentmethodiek

Wilt u veranderen van methode om de periantale audit te gaan doen?

Als u als auditteam besloten hebt om de methode van het doen van perinatale audit te veranderen van de 'klassieke' manier naar de Incidentmethode, dan raden wij aan om eerst deze training te gaan vogen.

In de training Incidentmethodiek gaan we dieper in op deze methodiek van perinatale audit. Omdat deze methodiek toch een andere voorbereiding en opzet vraagt van de auditteams bieden wij een korte training aan met alle voor en nadelen van deze methode.

Deze training is bedoeld voor auditteams die over willen gaan op de Incidentmethodiek.

Deze training wordt op aanvraag gegeven bij u in het auditteam en duurt ongeveer 1 á 1,5 uur.

Voor vragen en aanmelden (let op: per auditteam!) kunt u zich wenden tot Wineke Bremmer: wbremmer@perined.nl

Training van perinatale audit voor een VSV

In deze training bieden we ruimte om als VSV samen een proefcasus te oefenen. We starten de training eerst met een korte uitleg over de audit en de methodiek. Tijdens die casus stellen wij de manier van het elkaar bevragen centraal. Hoe kunnen wij elkaar aanspreken op ons handelen zodat de aangesprokene uitgenodigd wordt om te reageren zonder zich aangevallen te voelen.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor  VSV's die zich verder willen bekwamen in het doen van een efficiënte audit.

Leerdoelen

Na deze training zullen deelnemers in staat zijn de methodiek van de perinatale methodiek beter te gebruiken waardoor er een efficiënter beloop is van de perinatale audit.

Deze training wordt gegeven op aanvraag. Deze kunt u richten aan: Wineke Bremmer, wbremmer@perined.nl