Peristat.nl

NIEUW

Perined stelt alle statistieken beschikbaar via peristat.nl. U ziet hier landelijke gegevens, niet herleidbaar tot zorgpraktijk of cliënt. U kunt zelf verschillende selecties maken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@perined.nl.