Terugblik congres 2019

Terugblik congres 2019

Dinsdag 26 november 2019 werd het Perined congres gehouden op Landgoed Zonheuvel te Doorn, waar wij maar liefst 220 bezoekers mochten ontvangen. In de ochtend werd met het landelijke auditteam inhoudelijk de gang van zaken binnen de perinatale audit besproken. Vanaf 12 uur was de inloop van de eerste gasten, voor wie een lunchbuffet klaar stond. Onder het genot van een broodje en een sapje kon men bijpraten met collega’s en andere betrokkenen uit de geboortezorg.

Nadat de bel had geluid en iedereen zich had verzameld in de plenaire zaal, werd het congres geopend door voorzitter Joop Blaauw en directeur Ger de Winter. Zij heetten iedereen van harte welkom. Zij presenteerden het nieuwste perinatale sterftecijfer 2018 en blikten vooruit naar het komende jaar. Na deze introductie gaf Joop Blaauw het woord aan Hafez Ismaili m'Hamdi. Hafez gaf een inspirerende lezing over verantwoordelijkheid, toegelicht vanuit medisch, ethisch en filosofisch oogpunt. Zijn afsluitende boodschap luidde: haal de vrouw uit de armoede en haal de armoede uit de vrouw.

Vervolgens was het tijd voor verdieping in vijf parallelle themabijeenkomsten, waarbij iedere bezoeker aan twee themabijeenkomsten heeft deelgenomen. In het Wetenschapscafé vertelden drie jonge onderzoekers over hun onderzoek met data uit de perinatale registratie. Het was mooi om te zien hoe de perinatale registratie niet alleen gebruikt wordt voor benchmarking, maar ook voor divers wetenschappelijk onderzoek dat op zijn beurt gebruikt wordt voor het maken van landelijk beleid. In twee bijeenkomsten werden resultaten uit de perinatale audit gepresenteerd. Het ICT-plein leverde een interessante paneldiscussie op tussen zorgverleners en diversie softwareleveranciers. (lees samenvatting).
Tot slot werd in de themabijeenkomst perinatale sterfte aan de hand van een filmpje, waarin verschillende zorgverleners hun inzichten over de trends deelden, gediscussieerd over hoe de geboortezorg verder verbeterd kan worden. Er werd ingegaan op verschillende aspecten van perinatale sterfte. (van neonatologie, verloskunde, gynaecologie tot en met beleidsvoering en onderzoek).

Na deze twee parallelle sessies was het tijd voor een plenaire afsluiting. Cabaretgroep MiER vatte met humor en muziek deze mooie middag samen. Zij vroegen het publiek wat zij van die middag hadden onthouden en zo kwam onder andere de boodschap van Hafez Ismaili m'Hamdi weer naar boven. Met hun sketches toonden zij daarnaast de pijnpunten rondom preventie en samenwerking. Na deze afsluiting kon iedereen met een lach naar de borrel om wat na te praten en vervolgens huiswaarts te keren.