Nieuws

Perined is AVG-proof!

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving rondom privacy bestaat. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij Perined stond de bescherming van uw gegevens al voorop,  door de nieuwe wet is alles nog eens op een rij gezet. Voor de zorgverleners zal er met het ingaan van de nieuwe wet niets veranderen aan de manier van aanleveren.

Zoals gezegd wordt er bij Perined veel waarde gehecht aan de privacy van alle betrokkenen. Er wordt daarom altijd al zorgvuldig en wet- en regelgeving proof omgegaan met de gegevens die binnenkomen bij Perined. Zo zijn er diverse informatiebeveiligingsmaatregelen van kracht en zijn er overeenkomsten met de aanleveraars van data en met (externe) verwerkers en -onderzoekers waarin duidelijke afspraken rond de privacy zijn gemaakt.

Met de nieuwe AVG-wet zijn de rechten van betrokkenen helderder geformuleerd. U kunt meer lezen over de manier waarop Perined met data omgaat in de online privacy verklaring van Perined. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke categorieën van persoonsgegevens bij Perined worden verwerkt, de bewaartermijnen en de bron van deze gegevens. Als u meer informatie wilt hebben over de privacy verklaring of over de AVG-wet kunt u contact opnemen met Perined door te mailen naar info@perined.nl.

Kortom, Perined is klaar voor de nieuwe AVG-wet!

Martin Groesz verlaat Perined

Wij danken Martin Groesz voor zijn inzet en betrokkenheid bij Perined. Wij respecteren zijn besluit om Perined na vier jaar te verlaten. Voor de bijdragen die Martin heeft geleverd aan de ontwikkelingen in de geboortezorg in het algemeen en Perined in het bijzonder zijn wij hem zeer erkentelijk. Martin heeft een belangrijke rol gespeeld bij de fusie tussen PAN en PRN, de verdere ontwikkeling van de perinatale audit, als programma-manager van het succesvolle Programma Transitie Geboortezorg (taskforce) en de kwaliteitsverbeteringen bij VSV’s.
Wij wensen Martin veel succes in zijn verdere loopbaan. We zullen hem missen! Met het vertrek van Martin zal de directie van Perined worden gevoerd door Ger de Winter. Martin zal zijn werkzaamheden in de komende periode overdragen. Dat betekent dat Perined vanaf dat moment een éénhoofdige directie heeft.


Bestuur Perined

Symposium: Verlies in de verloskunde

19 april 2018, Hilversum

Omgaan met ouders die hun kindje verliezen

Werken in de verloskunde is mooi en dankbaar. Negen verwachtingsvolle maanden worden bekroond met nieuw leven. Maar soms gaat het voor of na de geboorte mis. Dan is er geen nieuw leven, maar verlies en intens verdriet. Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om? Daarover gaat de bijeenkomst ‘Verlies in de Verloskunde’.

Lees verder...

Indicatoren 2017 beschikbaar

3-apr-2018
Indicatoren 2017 beschikbaar Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn de gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook .. lees verder

Klantpreferentievragenlijst (ketenindicator 8)

27-mrt-2018
Klantpreferentievragenlijst (ketenindicator 8) Alle verloskundigenpraktijken hebben 15 maart 2018 een mail ontvangen voor de uitvraag van d .. lees verder

Verplichte aanlevering ketenindicatoren voor verloskundigenpraktijken

28-feb-2018
Vanaf 2018 zijn verloskundigenpraktijken jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Ned .. lees verder

Cijfers Geboortezorg 2016 bekend

25-jan-2018
De cijfers omtrent de geboortezorg in 2016 zijn bekend: Perined publiceert de jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. .. lees verder

Nieuw auditthema 2017-2019

10-nov-2016
 4 Thema ‘s voor perinatale audit 2017-2019 1. Maternale morbiditeit: uterusruptuur2. Neonatale morbiditeit: hyperbili .. lees verder