Nieuws

Perined Insight met AOI-5

17-okt-2017
Perined Insight met AOI-5 is nu beschikbaar lees verder... .. lees verder

Kwartaalaanlevering: van wens tot noodzaak

21-aug-2017
De wens bestaat al geruime tijd; de noodzaak neemt toe. Voor de LVR1, LVR2 en LNR stappen we over van jaaraaanlevering op kwartaalaanleverin .. lees verder

Indicatoren en LVR2 verslagjaar 2016 nu beschikbaar

7-apr-2017
Vanaf vrijdag 7 april 2017 zijn de op basis van de LVR2-aanlevering berekende indicatoren beschikbaar, samen met de gebruikelijke overz .. lees verder

basistraining perinatale audit 10-03-2017

8-dec-2016
Op vrijdag 10 maart 2017 is er weer een landelijke basiscursus perinatale audit, voor zorgverleners die zich willen verdiepen in de organisa .. lees verder

Nieuw auditthema 2017-2019

10-nov-2016
 4 Thema ‘s voor perinatale audit 2017-2019 1. Maternale morbiditeit: uterusruptuur2. Neonatale morbiditeit: hyperbili .. lees verder

Eindnotie stuurgroep PWD

18-jul-2016
Goede zorg heeft goede informatie nodig. Zoals bekend is er de laatste jaren hard gewerkt aan een eenduidige dataset voor de geboortezorg. O .. lees verder

Update aanleverschema Perined: info voor zorgverleners

18-jul-2016
Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn .. lees verder

Zorgstandaard Integrale geboortezorg is vastgesteld!

1-jul-2016
Zorginstituut Nederland heeft de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg eind juni 2016 vastgesteld en in het kwaliteitsregister opgenomen. Dez .. lees verder