Wettelijke verplichting NPS aan te leveren

19-sep-2018

Voor het meten van de cliëntervaringen is voor VSV’s o.a. het uitvragen van de Net Promotor Score (NPS) verplicht. De NPS bestaat uit de volgende vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat u op basis van uw ervaringen met de zorg (door o.a. verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden verleend) rondom uw zwangerschap/bevalling, deze zult aanbevelen aan een vriendin?”
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) legde vorig jaar de geboortezorgprofessionals de verplichting op de NPS vanaf 1 januari 2018 aan alle cliënten in de geboortezorg voor te leggen. Het CPZ en de Federatie van VSV’s kwamen enkele maanden geleden tot de conclusie dat een ander instrument dan de NPS geschikter zou zijn om de klantloyaliteit en –tevredenheid te meten. ZiN gaf naar aanleiding hiervan de partijen de mogelijkheid om vóór 1 juni a.s. met een voorstel te komen voor een alternatief meetinstrument. Dit is echter niet gelukt. Hiermee blijft de verplicht gestelde NPS van kracht. Naast de NPS blijft voor VSV’s ook het verzamelen van cliëntervaringen met een erkend ander instrument verplicht.

En nu?
De NPS blijft van kracht. We hebben als Perined in een eerder stadium al aangeboden om de NPS ‘gratis’ uit te vragen voor VSV’s. We zullen dan ook nu de coördinatie en de uitvoering van de NPS verzorgen voor de VSV’s die dat willen. Klik hier voor het overzicht van het NPS werkproces en voor de gebruiksinstructie van de door Perined beschikbaar gestelde NPS-webapplicatie.

Wilt u hiervan gebruik maken of wilt u verdere informatie over implementatievragen over de NPS neem dan contact op met ons via tel: 030 - 282 31 65 of info@perined.nl.