Perinatale audit en coronavirus

Door de beperkende maatregelen t.g.v. de Covid-19 pandemie zijn er tot 31-12-2020  geen perinatale audits. In plaats daarvan wordt er gefocust op het aanpakken van verbeterpunten.

Omdat we de perinatale audit als kwaliteitsinstrument wel op waarde blijven schatten hebben we het volgende besloten:

 • Geen perinatale auditbijeenkomsten tot 31-12-2020. Eventuele interne bespreking van een casus kan, maar dat kan niet als audit aangemerkt worden. Deze besprekingen komen niet in aanmerking voor accreditatie.
 • Wel registratie van die casus die in aanmerking komen voor bespreking, dus van alle casus die binnen het (nieuwe) thema vallen. Er hoeft geen CV gemaakt te worden. 
 • Over de periode 2017-2019 zijn ongeveer 2500 verbeterpunten tijdens perinatale audits geformuleerd. Vele daarvan zijn op de een of andere manier opgepakt maar een kleine 550 punten staan nog open. Deze verbeterpunten zijn nog niet omgezet in verbeteracties en zouden kunnen worden opgepakt met de ACTion methodiek.

Oppakken van verbeterpunten
In plaats van een perinatale audit gaan de auditteams zich bezighouden met het professioneel oppakken van de verbeterpunten. Ieder lokaal auditteam kan verbeterpunten oppakken en uitwerken volgens de ACTionmethodiek. Ieder VSV heeft wel verbeterpunten liggen die nog niet daadwerkelijk geïmplementeerd zijn. De CV-makers kunnen dit zien in de PAA en eventueel kunnen wij ook een overzicht sturen van openstaande verbeterpunten. Perined is bezig met een onderzoek voor extra ondersteuning zodat we dit kunnen faciliteren. De VSV’s die ondersteund worden door het reeds lopende ACTion2 project volgen dat traject al met ondersteuning van de hiervoor geschoolde regiosupervisoren en de landelijke trainer/coaches. Dat verandert hier niet door.

Als het weer kan en mag starten de perinatale audits weer op per 01-01-2021 met casus uit het nieuwe thema.

Er staan veel verbeterpunten in de PAA (perinatale audit assistent) die niet concreet genoeg geformuleerd zijn en daardoor niet goed gecategoriseerd worden. Veel verbeterpunten in de PAA zouden anders beschreven kunnen worden waardoor ze eenvoudiger omgezet kunnen worden in verbeteracties. Verbeterpunten in de huidige vorm leiden vaak tot noodzaak voor herziening van het verbeterpunt, afkeuring of onbruikbaar terwijl de kern van het verbeterpunt vaak een realistisch punt is.
Dit leidt er ook toe dat verbeteracties vaak niet uit de verf komen of dat er een niet passende verbeteractie wordt ingezet om het verbeterpunt op te pakken. Dat is jammer want daarmee gaat kennis om de zorg te verbeteren, wat uiteindelijk een kernpunt van de audit is, verloren.

Om de auditteams te ondersteunen in het aanpakken van die verbeterpunten ondersteunt Perined dat met:

 1. Verbeterpunten punten aanpakken met een online training in de ACTionmethodiek
  De ACTionmethodiek leidt door een veranderingstraject. Het is een implementatiemethodiek waarin inzicht wordt verkregen in de achterliggende zaken van een verandering, door daar beter op te focussen is de verandering die wordt voorgestaan beter onderbouwd en daardoor beter te implementeren.

  De ACTion methodiek geeft handvatten om dit te kunnen doen waardoor auditbijeenkomsten efficiënter worden en er meer verbeterpunten omgezet worden in passende verbeteracties. Deze kennis kan toegepast worden mee wanneer de perinatale audit weer opgestart wordt wat kan leiden tot ‘beter geformuleerde verbeterpunten’ en meer passende implementatie van verbeteracties.

  In de online training gaan auditteamleden aan de slag met hun eigen verbeterpunten van casus die besproken zijn binnen de thema’s 2017-2019. Dit mogen nog openstaande verbeterpunten zijn maar ook reeds afgesloten verbeterpunten waarmee geoefend kan worden en onderzocht kan worden of de ingezette verbeteractie volgens de ACTionmethodiek de juiste verbeteractie is geweest.

  Deze onlinetraining wordt gegeven door de trainers Wineke Bremmer en Andrea Drost. De werkbelasting van deze training is ongeveer 8 uur en het is fijn om dit samen te doen met andere leden uit het auditteam zodat er samen gewerkt kan worden aan minimaal één verbeterpunt.
  De training is kosteloos en er kan ieder moment gestart worden in de maanden september/oktober 2020.Het wordt wel aangeraden om de training uit te spreiden over meerdere dagen.

 2. Wat kan er nog meer gedaan worden?
  U kunt als auditteam een mail met uitleg krijgen over hoe u met verbeterpunten aan de slag kunt gaan, zodat u handvatten krijgt om uw verbeterpunten te herformuleren en zo een betere verbeteractie kunt inzetten. Voor vragen over de verbeterpunten uit uw audits kunt u mailen naar: arosman@perined.nl.
  Door vanuit Perined ook meer inzicht te geven in de achtergronden van deze categorisatie en samen te kijken naar het formuleren van verbeterpunten, ontstaan kansen om meer passende verbeteracties in te zetten. Perined zal zich inzetten voor het optimaliseren van de dataset zodat de onduidelijkheden eruit verdwijnen.

N.B. De auditteams die meedoen aan het ACTion2 project zijn uitgesloten van de online training, zij worden begeleid door het ACTion2 project.

Vanaf september 2020 gaan we starten met online training van de aanpak van verbeterpunten. 

Het is het beste als er met meerdere leden van het auditteam aan de training meedoen, want dat geeft een groter draagvlak. Maar de training kan ook individueel gedaan worden.

Aanmelden kan bij Wineke Bremmer. wbremmer@perined.nl 
Onder vermelding van: naam, functie, BIG-nummer en voor welk auditteam.