Perinatale audit en coronavirus

Perinatale audit in 2021

Het organiseren van fysieke bijeenkomsten heeft de voorkeur van Perined en van de regioteams.
Om toch tegemoet te komen aan de wens om perinatale audits te gaan doen, heeft Perined een aantal regels opgesteld waaraan een online vergadering moet voldoen.

Het online deelnemen aan een perinatale audit.

 • Iedere deelnemer wordt uitgenodigd tot deelname. In de uitnodiging wordt melding gemaakt van de geheimhoudingsplicht. Accepteren van deze uitnodiging staat voor het tekenen voor geheimhouding.
 • Iedere deelnemer staat geregistreerd met naam, functie en BIG-nummer.
 • Iedere deelnemer geeft aan om alleen in een afgesloten ruimte deel te nemen aan de vergadering.
 • Iedere deelnemer belooft de inhoud van de presentaties en de vergadering niet te delen met anderen, of aan te wenden voor andere doeleinden.
 • De deelnemer meldt zich en moet worden toegelaten. Bij toelating zet de deelnemer altijd de camera aan en het geluid uit. De camera blijft aan tot het einde van de vergadering. De deelnemer zorgt er voor dat zijn/haar hoofd goed in beeld is.
 • Vragen en opmerkingen worden kenbaar gemaakt middels hand opsteken of via de chat.
 • De audit wordt gepresenteerd via een presentatie (scherm delen).
 • Het CV wordt niet gedeeld op het scherm.
 • De CV-makers kunnen eventuele vragen beantwoorden, zij hebben wel een CV voor zich.
 • De voorzitter die de vergadering leidt, heeft ook een CV voor zich. 

Uiteraard gelden ook nog steeds de ‘gewone’ regels voor het organiseren van een perinatale audit:

Proces van perinatale audit

 • Er is een voorbespreking met betrokken zorgverleners, de auditgroep en de voorzitter van de audit (en regiocoördinator)
 • De voorzitter komt niet uit het eigen VSV
 • Er zijn minimaal twee personen uit elk bij het VSV betrokken beroepsgroep aanwezig bij de audit, om zo te kunnen evalueren en eventuele verbeterpunten vast te stellen bij hun beroepsgroep. 
 • De audit wordt geëvalueerd via eva.perined.nl
 • Deze evaluaties worden ook besproken met voorzitter van de audit
 • De auditresultaten worden binnen 4 weken na de audit ingevuld in de Perinatale Audit Assistent (PAA)

Inhoud van de perinatale audit

 • De audit wordt gestart met huisregels
 • In de audit wordt melding gemaakt van de voortgang van aanbevelingen uit vorige audits
 • De voorzitter is onafhankelijk, onpartijdig en zit voor op het proces
 • De conclusies en aanbevelingen worden SMART geformuleerd en toegewezen aan een probleemhouder
 
De minimale bezetting van een auditbijeenkomst is dus: twee gynaecologen, twee kinderartsen, twee klinisch verloskundigen, twee 1e lijn verloskundigen en twee verpleegkundigen + het lokale auditteam + betrokken zorgverleners + eventueel nog een paar zorgverleners in opleiding.