Covid-19 update 11 augustus 2021

Update 11 augustus 2021

Tot 1 mei 2021 zijn door de NethOSS de COVID-19 positieve zwangeren in Nederland geregistreerd. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg heel erg bedanken voor alle meldingen die gedaan zijn en voor alle vragenlijsten die ingevuld zijn.

Vanaf 1 mei 2021 registreren we alleen nog de SARS-CoV-2 positieve zwangeren (tot 42 dagen post-partum) die opgenomen worden in het ziekenhuis of waarbij een IUVD is vastgesteld.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 11-8-2021 zijn in totaal 9355 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9289 meldingen gedaan. Grafiek 1 het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC en IC per week zien.

Van de 9355 meldingen, hebben we van 8356 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

 

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 4780 vrouwen nog zwanger. Er heeft 28 keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een covid-19 infectie doormaakte. Zesenzestig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 55 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 574 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 50 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 281 vrouwen (34%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Bij 142 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3543; 44%), koorts (n=2089; 26%) en griepachtige klachten (n=2138; 27%).

 

Therapie:

Bij 164 vrouwen werd gestart met antibiotica. Er werd in 9 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij zeven vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 153 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 45 een O2 masker gekregen en zijn 21 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 14 ook op de buik beademd zijn en voor vijf zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 35 vrouwen nog zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

 

Partus:

Van de 3576 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is bij 105 vrouwen gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam. Vijfhonderdachtenzeventig van de overige 3475 vrouwen (17%) zijn bevallen middels sectio. Bij 281 gaat het om een primaire sectio. Van de 297 secundaire sectio’s was in 69 casus sprake van niet vorderende baringen, in 134 casus van verdenking foetale nood, 4 keer een combinatie van niet vorderende baring en foetale nood en 109 om overige redenen. In 216 casus was sprake van vroeggeboorte (149 casus met een termijn <36 weken en 68 casus >36 weken). Er worden in 280 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Honderdenéén zwangeren kregen corticosteroïden ter foetale longrijping. De bevalling werd bij 1046 vrouwen ingeleid, van wie bij 41 vrouwen vanwege COVID-19. Pijnstilling durante partu werd bij 1327 vrouwen gestart: epidurale analgesie (n=955), remifentanil (n=361), pethidine of morfine (n=51), lachgas (n=12).

 

Neonataal:

Van de 3484 levend geboren neonaten (er is in 37 casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 361 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Bij 2400 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven. Er zijn vier neonaten postpartum overleden, waarvan bij één vrouw zwanger van een gemelli, waarvan de doodsoorzaak niet gerelateerd is aan COVID-19 en bij één neonaat om nog onbekende reden. Er werden negen neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werd één neonaat direct post-partum positief getest en ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige 8 neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de site van de KNOV, NVOG, Perined of het RIVM.