Covid-19 update 7 december 2021

COVID-19 Update 07-12-2021

Tot 1 mei 2021 zijn door de NethOSS alle COVID-19 positieve zwangeren in Nederland geregistreerd. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg heel erg bedanken voor alle meldingen die gedaan zijn en voor alle vragenlijsten die ingevuld zijn.

Vanaf 1 mei 2021 registreren we alleen nog de SARS-CoV-2 positieve zwangeren (tot 42 dagen post-partum) die opgenomen worden in het ziekenhuis of waarbij een IUVD is vastgesteld.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 07-12-2021 zijn in totaal 9620 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9318 meldingen gedaan. Grafiek 1 laat het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC en IC per week zien.

Van de 9620 meldingen, hebben we van 8588 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus hebben op dit moment 778 vrouwen antepartum opgenomen gelegen en 70 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 404 vrouwen (37%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Honderdtien vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 78 op de obstetrische ‘high care’, waarvan 21 vrouwen ook op de intensive care opgenomen hebben gelegen. Bij 206 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3649; 44%), koorts (n=2178; 27%) en griepachtige klachten (n=2190; 27%).

 Therapie:

In totaal werd bij 238 vrouwen gestart met antibiotica, van de opgenomen zwangeren was dit 158 (18%). Er werd bij 16 zwangeren beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu of remdesivir. Bij 16 vrouwen werd dexamethason toegediend en bij drie tocilizumab. Er is bij 238 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 71 een O2 masker gekregen en zijn 48 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 24 ook op de buik beademd zijn en voor vijf zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 82 vrouwen zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

 

Partus:

Er is bij 110 vrouwen gemeld dat er sprake is geweest van een miskraam. Van 5118 vrouwen hebben we aanvullende gegevens ontvangen over de bevalling Het percentage spontane vaginale bevallingen van vrouwen met Sars-CoV-2 in de zwangerschap was 83%. Er werd een sectio uitgevoerd bij de overige 17%. Van vrouwen met klachten rondom de bevalling, bevielen in 73% vaginaal, 13% middels een primaire sectio en 14% middels een secundaire sectio. In 290 casus werden tekenen van een dreigende vroeggeboorte beschreven. In 7% van de zwangerschappen vond een premature partus plaats (2% 36-37 weken; 5% <36 weken). Voor vrouwen met klachten rondom de bevalling beviel 15% prematuur (3% 36-37 weken; 12% <36 weken). Honderd drieëntachtig zwangeren kregen corticosteroïden toegediend ter foetale longrijping.

 

Neonataal:

Er zijn 58 vrouwen gemeld waarbij een intra-uteriene vruchtdood heeft plaatsgevonden na eerdere infectie met Sars-CoV-2. We hebben verder informatie ontvangen van 5105 levend geboren neonaten, waarbij 546 neonaten (11%) postpartum opgenomen werden op de afdeling neonatologie. Er zijn zes neonaten postpartum overleden, waarvan bij één neonaat om onbekende reden en bij de overige vijf als gevolg van niet direct aan covid-gerelateerde oorzaken. Er werden 11 neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werden twee neonaten direct post-partum positief getest en één daarvan ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige negen neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar de site van de KNOV, NVOG, Perined of het RIVM.