Perined Insight

Perined Insight blijft in ieder geval dit jaar nog beschikbaar. Er worden echter geen aanpassingen meer doorgevoerd en ook de cijfers over 2020 worden niet toegevoegd.

Perined-Insight is een webbased programma, waarmee zorgverleners hun rapportages en indicatoren kunnen bekijken, alsmede interactief gegevens in kunnen zien van hun eigen patiënten, inclusief de gegevens die door andere perinatale zorgverleners over deze patiënten zijn aangeleverd, alsmede deze gegevens in zelf gekozen combinaties en selecties af kunnen zetten tegen het regionale en landelijke beeld.


Handleiding Perined Insight versie 5.17

Instrument voor kwaliteitsverbetering

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het is bedoeld als instrument voor kwaliteitsverbetering.  Meten is weten. Het is een verzameling van LVR 1, LVR2 en LNR oorspronkelijke jaarbestanden! Perined-Insight biedt snel de mogelijkheid de eigen praktijk te spiegelen aan het landelijk beeld en is voor onderzoek vooral hypothese-genererend. Blijft dat “onderbuikgevoel” en prikkelt dat tot nader onderzoek, dan is de vraagstelling helder te formuleren. Het wetenschappelijk onderzoek moet vervolgens op gekoppelde PRN data gebeuren.


Voor wie?
De verloskundige zorgverleners meten al jaren en slaan de gegevens op in hun registraties. Maar om de stap van meten naar weten te maken moeten die gegevens  geanalyseerd kunnen worden. Perined-Insight biedt die mogelijkheid aan alle zorgverleners in de geboortezorg. Daardoor is interpretatie van de data niet langer beperkt tot het wetenschappelijke circuit. Zorgverleners  gebruiken Perined-Insight voor spiegelrapportages, jaarverslagen en bij visitaties. De resultaten mogen namelijk niet worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties, richtlijnen of beleidsbeslissingen. Bij wetenschappelijke analyses wordt immers dieper op de materie ingegaan: met meer - en meer specifieke en gevalideerde - definities en selecties wordt rechtstreeks op de dataset gewerkt. Oftewel: Perined-Insight is voor snel inzicht op basis van cumulatieve gegevens en wetenschappelijk onderzoek voor toetsing van hypotheses op de dataset.

Toegang tot de eigen praktijkgegegevens
U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar support.registraties@telekom-healthcare.com Het telefoonnummer van DT-Healthcare is 030-65 69 777

Fusie:  Als de praktijk in het verleden is gefuseerd dan kunt u ervoor kiezen de gegevens van de partners te (laten) bundelen. Als u geen ‘fusie’ krijgt bij het inloggen, kan dat alsnog worden aangemaakt. Geef daarvoor de te bundelen praktijknummers door aan info@perined.nl.

Kring- of VSV-overzichten:  Bij LVR1 kunt u (bij inloggen) kiezen voor ‘kring’ of ‘VSV’, als de praktijk bij een kring of VSV bekend is. Ook LVR2 praktijken kunnen op eigen verzoek worden opgenomen in een VSV. Gewenste bundeling kan met opgave van alle praktijknummers door de kring-/VSV-voorzitter worden aangevraagd via info@perined.nl

Praktische informatie

In Insight zijn alle indicatoren gebundeld via menu Rapporten - Indicatoren - Kwaliteitsindicatoren.

Als uw praktijk deelneemt aan een VSV dan staan onder ‘VSV’ de indicatoren van ZiN voor uw VSV. Eerstelijnspraktijken zien daarnaast de ZiZo praktijk-indicatoren. Tweedelijnspraktijken zien IGJ, VOKS en ZiN indicatoren voor de praktijk. De indicatoren hebben allemaal dezelfde presentatie. De uitvragende instantie, zoals IGJ en ZiN, is in het venster te kiezen onder 'type indicator' en de indicator zelf kan dan worden aangeklikt in de getoonde lijst. Voor de uitleg van het trechterdiagram en de tabel, zie de handleiding die op de Perined-website bij de startknop voor Insight staat.

De uitvragende instanties willen van deze indicatoren de noemer en teller weten (resp casus en obs in de tabellen). De presentatie in Insight houdt rekening met casemix-verschillen. De positie van uw praktijk of VSV in de trechter en trend-diagrammen geeft daardoor een realistisch beeld van de prestaties van uw unit t.o.v. de andere in het land.
Met de knop 'Maak een verslag' is een grafische samenvatting te maken van alle indicatoren voor een gekozen uitvragende instantie. Hieronder is dit stap voor stap weergegeven.

U kunt Insight bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight of klik hier om direct in te loggen. 

- Log in op “Insight”.
U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar onze provider, DT-Healthcare, via support.registraties@telekom-healthcare.com. Het telefoonnummer van de helpdesk is 030-65 69 777.


Nadat u bij ‘Insight’ ingelogd bent, is de instructie voor het maken van een rapport als volgt:

  • log – afhankelijk van uw achtergrond – in op de dataset "LVR1 1995-2017", "LVR2 1995-2017" of "LNR 1995-2017"; de LVR1- en LVR2-datasets bevatten ook gegevens over Q1 2018; de LNR-dataset bevat gegevens over heel 2017;
  • voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’;
  • kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang “Kwaliteitsindicatoren”;
  • kies in het linker paneel Type, zoals – afhankelijk van uw achtergrond – "PRKT: ZiN" of PRKT:IGJ” of “VSV: ZIN”;
  • bekijk de aantallen en percentages; geen verrassingen?; kies ‘Samen’ om de informatie over jaren te bundelen tot een trend grafiek.
  • Probeer het grote vraagteken op de pagina voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden voor diepere analyse.
  • klik op de knop "Maak … verslag", het verslag wordt aangemaakt in een extra window (dat sommige browsers standaard blokkeren)
  • selecteer alles in dit extra window (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C) en plak in Word (Ctrl+V).

We hopen dat we met deze uitgave - evenals met vorige edities van Perined Insight - een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg.

Mocht een en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.

Voor een bespreking van gegevens en indicatoren in VSV-verband zijn wij overigens altijd bereid om toelichting te komen geven.