Aanlevering 2021

Gegevens over 2021 dienen vóór 6 juni aangeleverd te zijn. 

Deze deadline is belangrijk zodat Perined de gegevens kan verwerken tot de landelijk verplichte indicatoren, het landelijke beeld van de geboortezorg 2021 en rapportages aan het Ministerie en de Kamer.

1e lijnsaanlevering

Tussen midden februari en begin maart heeft een aanleversprint plaatsgevonden bij de 1e lijn waardoor Perined ongeveer 80% van de 1e lijnsrecords heeft ontvangen (figuur links). Dit is een fantastisch eerste stap! Helaas zijn de aantallen op dit moment niet compleet en dit heeft grote impact op het algemene beeld over de geboortezorg in Nederland. Zie bijvoorbeeld de afwijkende trend in de plaats van de baring (figuur rechts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen u vragen alle gegevens over 2021 vóór 6 juni aan te leveren, zodat Perined een correct beeld over de Nederlandse geboortezorg kan maken én dit beeld kan delen met beleidmakers. 

Wij zijn ons ervan bewust dat er diverse problemen hebben gespeeld en nog spelen rondom de aanlevering. Perined, Babyconnect en KNOV werken samen om waar mogelijk deze problemen op te lossen. Hieronder staat per softwareleverancier/VIS hoe u kunt aanleveren en worden de bekende problemen genoemd. Deze pagina wordt up-to-date gehouden.

(update 20 mei 2022)

Aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren. Aanleveren kan via de LVR-1-v3 pagina in Vrumun, zie handleiding/werkinstructie. Let er vooral op dat de geboortedatum van de vrouw wordt meegestuurd, zonder deze datum is het bericht mogelijk niet te verwerken.

Kosten
Vrumun brengt kosten in rekening voor elk bericht dat is verstuurd. Die kosten hebben we – samen met KNOV en Babyconnect - bij de verloskundigen weg proberen te houden, maar dat is vooralsnog niet mogelijk gebleken. De afgelopen jaren is er meer gevraagd aan ICT, maar daarop is het tarief niet aangepast. Voor het verbeteren van de ICT-infrastructuur moeten er meer gelden komen (een van de aanbevelingen in het RIMV-rapport). Binnen het programma Babyconnect worden dan ook meer gelden gevraagd voor het onderhoud en beheer van digitale gegevensuitwisseling (zie nieuwsbericht Babyconnect) voor de komende 3 jaar. Dit moet uiteindelijk ook landen in de tarieven, waarbij nog verder onderzocht moet worden wat er nog meer onder het ICT gedeelte van het tarief moet vallen.

Verbeteringsproject
Met KNOV en Babyconnect zijn we een project gestart om de aanlevering in de 1e lijn te verbeteren. Dit heeft een werkinstructie opgeleverd. Hierin komen duidelijk naar voren welke gegevens nog niet automatisch uit het dossier komen. Samen met een aantal Vrumun-eindgebruikers en Vrumun zelf gaan we aan de slag met deze knelpunten.

Kwaliteitsrapportages
Elke maand kunt u op mijnPerined een kwaliteitsrapportage downloaden. De rapportage geeft inzicht in de gegevens die bij ons ontvangen zijn.

Aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren. Aanleveren kan via het Perined-logo in Orfeus, zie handleiding/werkinstructies.

Sinds 1 februari kunnen alle praktijken aanleveren.

Kwaliteitsrapportages
Elke maand kunt u op mijnPerined een kwaliteitsrapportage downloaden. De rapportage geeft inzicht in de gegevens die bij ons ontvangen zijn.

Update 20 mei 2022
U wordt door Onatal gevraagd om nogmaals alle gegevens over 2021 aan te leveren. Ondanks dat iedereen zijn berichten heeft verstuurd, zijn door technische problemen niet alle berichten naar Perined doorgezet. Onatal kan dit niet zonder jullie oplossen, dus worden jullie nogmaals gevraagd om de berichten over 2021 opnieuw in te sturen, opdat nu alle gegevens ook bij Perined aankomen.

Kernset-aanlevering
De aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren. Sinds 21 februari is aanlevering mogelijk, en Onatal heeft daarover geïnformeerd. Het uploaden van LVR1-formulieren of spirit1a-berichten zijn hiermee verleden tijd.

Werklijst
Onatal stelt de ‘werklijst’ op aan de hand van de volgende gegevens:

  • type bevalling (partus, miskraam e.d.) is ingegeven
  • er is een einddatum ingegeven (einde zorg)
  • het betreft een dossier van type "zwangerschap", dus niet een echo dossier, pre/anticonceptie, e.d.
  • toestemming staat op Ja
  • bevalling of miskraam datum/tijd is ingegeven en valt in 2021

Foutmeldingen
Er komen meerdere foutmeldingen voor, waardoor je berichten (voorlopig) niet kan versturen. Vele zijn technisch van aard, en zijn bij Onatal aangekaart. Een aantal foutmeldingen kan je mogelijk zelf oplossen:
- geboortedatum zwangere mag liever niet ontbreken
- BSN: als je de BSN niet weet, dit veld leeg laten
- Gewicht(en)/lengte(s)/bloeddruk: alleen cijfers invullen (zonder 'g' of 'kg')

In deze lijst staan alle bij ons bekende meldingen, en zie je wat je wel/niet kan doen. Deze fouten worden in de loop van 2022 opgepakt.

Toestemming
Qua toestemming van de client is er niets veranderd t.o.v. andere jaren. Aanlevering aan Perined valt binnen het zorgproces en werkt met veronderstelde toestemming. Zie onze Veelgestelde vragen - Privacy voor meer informatie.

Aanvullingen
Er is een pagina ‘aanvullingen’. Hier kan je ‘Eindverantwoordelijke in welke perinatale periode’ invullen. Als je dit doet, doe dit dan bij het afsluiten van de zorg, en voeg hier álle periodes toe dat jullie eindeverantwoordelijk waren. Als je dit niet doet wordt dit item afgeleid uit de gedeclareerde zorg. Voor 2021 wordt dit item enkel afgeleid uit de gedeclareerde zorg. Zie de werkinstructie voor meer details.

Instructie - verbetertraject
Er is een instructie beschikbaar voor de aanlevering vanuit Onatal naar Perined. Hierin staat hoe men kan aanleveren, welke gegevens naar Perined gaan en hoe ze naar Perined gaan. Ook staan hier de knelpunten in. De instructie is een resultaat van een project met KNOV en Babyconnect, waar we ook verder kijken naar hoe de knelpunten opgelost kunnen worden. In mei heeft Onatal een stimuleringsbijdrage ontvangen, waarbij vooral een aantal knelpunten voor de 2021-aanlevering worden aangepakt.

Kwaliteitsrapportage
Elke maand kunt u op mijnPerined een kwaliteitsrapportage downloaden. De rapportage geeft inzicht in de gegevens die bij ons ontvangen zijn.

Kosten
Voor de 2021-aanlevering worden geen kosten in rekening gebracht. Voor 2022 is dit nog onduidelijk, hierover brengt Onatal nog nader bericht uit.