Aanlevering 2021

Gegevens over 2021 dienen vóór 7 maart aangeleverd te zijn, ten behoeve van de landelijk indicatorendoorlevering richting Zorginstituut NL.

Deze deadline is belangrijk zodat Perined tijdig indicatoren kan berekenen die doorgeleverd worden aan Zorginstituut Nederland. Alle gegevens die na de deadline worden aangeleverd of gewijzigd gaan wel mee in een volgende verwerking, maar worden niet gebruikt voor het indicatorenrapport. 

Vanaf 2021 is het alleen nog mogelijk om via HL7v3 aan te leveren. Dit betekent voor sommige softwaresystemen dat aanlevering anders gaat dan voorgaande jaren. Hieronder staat per softwareleverancier beschreven hoe u kunt aanleveren.

Aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren. Aanleveren kan via de LVR-1-v3 pagina in Vrumun, zie handleiding/werkinstructie.

Aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren. Aanleveren kan via het Perined-logo in Orfeus, zie handleiding/werkinstructies.

De aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren en is nog niet mogelijk. In de loop van januari zal Onatal alle benodigde informatie verstrekken over hoe aan te leveren. Duidelijk is in ieder geval dat u in een keer alle gegevens kunt aanleveren waarbij handmatige acties tot een minimum worden beperkt. 

Aanlevering over 2021 gaat anders dan voorgaande jaren en is nog niet mogelijk. In de loop van januari zal BMA Mosos alle benodigde informatie verstrekken over hoe aan te leveren.

Aanlevering gaat op dezelfde manier als voorgaande jaren via HL7v3

Aanlevering over 2021 gaat op dezelfde manier als voorgaande jaren via HL7v3

Aanlevering over 2021 gaat hetzelfde als voorgaande jaren via HL7v3

Aanlevering over 2021 gaat hetzelfde als voorgaande jaren.

Aanlevering over 2021 gaat hetzelfde als voorgaande jaren.

 

Hoe eerder u aanlevert, des te meer terugkoppeling u krijgt van Perined over de datakwaliteit en de indicatorenscores.

Gegevens aangeleverd vóór Actie Perined Wanneer
10-1-2022 6:00

Kwaliteitsrapportage Januari
Update mijnPerined met voorlopige indicatoren

10-12 januari
17-19 januari

7-2-2022 6:00

Kwaliteitsrapportage Februari
Update mijnPerined met voorlopige indicatoren

9-11 februari
21-25 februari

21-2-2022 6:00 Extra kwaliteitsrapportage (eenmalig) 23-25 februari
7-3-2022 6:00

Kwaliteitsrapportage Maart
Definitief Indicatorenrapport 2021

9-11 maart
21-25 maart

N.B. alleen verloskundigen en gynaecologen ontvangen de kwaliteitsrapportages.

Helpdesk

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn door bovenstaande informatie, kunt u contact opnemen met onze medewerkers via onderstaand formulier. Vraag ons om terug te bellen of stel direct uw vraag. Op werkdagen krijgt u binnen 24 uur reactie.

Basis