Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg 2016

In de reeks Jaarboeken Zorg in Nederland is inmiddels de uitgave over 2016 verschenen. Het Jaarboek 2016 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg. Ook met de uitgave van het Jaarboek 2016 hoopt Perined een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de kwaliteit van de perinatale zorg: meten en bespreken.

 

 

Samenvatting Jaarboek Zorg 2016

Algemeen
In 2016 zijn 166.694 vrouwen bevallen van 169.135 kinderen.

Vrouwen
Begeleiding van zwangerschap en geboorte vindt in Nederland plaats in de 1e lijn door eerstelijns verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen, in de 2e lijn door gynaecologen en klinisch verloskundigen. Van de bevallingen vond in 2016 30,0% (2015: 29,0%) in de 1e lijn plaats, onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundige of huisarts. Deze bevallingen vonden plaats in de thuissituatie (12,7%) of geboortecentrum/poliklinisch (17,2%). Het percentage bevallingen in de 2e lijn, onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, bedroeg in 2016 70,0% (2015: 71,0%).

Bij 21,7% (2015: 21,8%) van de bevallingen kregen vrouwen een ruggenprik ten behoeve van pijnbestrijding. Bij 16,0% (2015: 16,6%) van de vrouwen is een keizersnede verricht.

Kinderen
Van de kinderen zijn er in 2016 7,3 ‰ (2015: 7,8 ‰) overleden in de periode zwangerschap-vanaf-22-weken tot en met 28 dagen na de geboorte. Zoals in eerdere jaren vindt een-derde van alle perinatale sterfte plaats bij een zwangerschapsduur tot 24 weken.

Voor een factsheet over de 2016-cijfers kunt u hiernaast klikken. Wilt u het hele rapport over 2016 inzien, klik dan hier.

 

 

 

Overige Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg in Nederland 2015, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2008, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2007, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2006, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2005, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2004, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2003, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2002, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2001, zie hier