Nieuwe Perined Insight uitgebracht over 2017, alsmede eerste resultaten Q1 2018

Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn nu de (her)aangeleverde gegevens uit LVR1, LVR2 én LNR over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook gegevens van de LVR1 en LVR2 over het eerste kwartaal van 2018 zijn verwerkt. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Door nu - zoals aangekondigd – ook kwartaal-gegevens te publiceren bereiken we een snellere terugkoppeling aan alle praktijken en andere betrokkenen.

Bij nadere bestudering van de verloskundige/obstetrische gegevens over Q1 2018 moet u er op attent zijn dat het niet alle LVR1- en LVR2-berichtgevers gelukt is de uitdrukkelijk gewenste kwartaalaanlevering te realiseren. Dat betekent dat daar waar aantallen en percentages van afzonderlijke berichtgevers veelal accuraat zijn, regionale en landelijke cijfers adequate percentages kunnen bieden, maar zeker geen adequate aantallen. Hiernaast - maar dat is structureel - zijn het gegevens gebaseerd op de LVR1 en LVR2. Uitkomsten die (mede) afhankelijk zijn van LNR-gegevens zijn over Q1 2018 nog onvolledig. Gelet op de aard van de zorg worden LNR-gegevens altijd één kwartaal later aangeleverd.  

Wij zullen dit proces standaard per kwartaal herhalen. Daarbij zullen LVR1 en LVR2 dan zijn bijgewerkt tot een kwartaal daarvoor en de LNR tot een half jaar ervoor.

Zoals gebruikelijk kunt u uw gegevens (met o.a. de landelijk vastgestelde indicatoren) bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight.

In Insight zijn alle indicatoren gebundeld via menu Rapporten - Indicatoren - Kwaliteitsindicatoren.
Als uw praktijk deelneemt aan een VSV dan staan onder ‘VSV’ de indicatoren van ZiN voor uw VSV. Eerstelijnspraktijken zien daarnaast de ZiZo praktijk-indicatoren. Tweedelijnspraktijken zien IGJ, VOKS en ZiN indicatoren voor de praktijk. De indicatoren hebben allemaal dezelfde presentatie. De uitvragende instantie, zoals IGJ en ZiN, is in het venster te kiezen onder 'type indicator' en de indicator zelf kan dan worden aangeklikt in de getoonde lijst. Voor de uitleg van het trechterdiagram en de tabel, zie de handleiding die op de Perined-website bij de startknop voor Insight staat.
De uitvragende instanties willen van deze indicatoren de noemer en teller weten (resp casus en obs in de tabellen). De presentatie in Insight houdt rekening met casemix-verschillen. De positie van uw praktijk of VSV in de trechter en trend-diagrammen geeft daardoor een realistisch beeld van de prestaties van uw unit t.o.v. de andere in het land.
Met de knop 'Maak een verslag' is een grafische samenvatting te maken van alle indicatoren voor een gekozen uitvragende instantie. Hieronder is dit stap voor stap weergegeven.

U kunt Insight bereiken via de startknop op de Perined-website: https://www.perined.nl/producten/perined-insight of klik hier om direct in te loggen. 

- Log in op “Insight”.
U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar onze provider, DT-Healthcare, via support.registraties@telekom-healthcare.com. Het telefoonnummer van de helpdesk is 030-65 69 777.


Nadat u bij ‘Insight’ ingelogd bent, is de instructie voor het maken van een rapport als volgt:
- log – afhankelijk van uw achtergrond – in op de dataset "LVR1 1995-2017", "LVR2 1995-2017" of "LNR 1995-2017"; de LVR1- en LVR2-datasets bevatten ook gegevens over Q1 2018; de LNR-dataset bevat gegevens over heel 2017;
- voor een snellere beschikbaarheid zet een vinkje bij ‘beperkt tot laatste 10 jaar’;
- kies uit het menu "Rapporten", dan de ingang "Indicatoren" en dan de ingang “Kwaliteitsindicatoren”;
- kies in het linker paneel Type, zoals – afhankelijk van uw achtergrond – "PRKT: ZiN" of PRKT:IGJ” of “VSV: ZIN”;
- bekijk de aantallen en percentages; geen verrassingen?; kies ‘Samen’ om de informatie over jaren te bundelen tot een trend grafiek.
- Probeer het grote vraagteken op de pagina voor meer informatie. Er zijn mogelijkheden voor diepere analyse.
- klik op de knop "Maak … verslag", het verslag wordt aangemaakt in een extra window (dat sommige browsers standaard blokkeren)
- selecteer alles in dit extra window (Ctrl+A), kopieer (Ctrl+C) en plak in Word (Ctrl+V).
We hopen dat we met deze uitgave - evenals met vorige edities van Perined Insight - een bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de kwaliteitsverbetering in uw perinatale zorg.

Mocht een en ander tot vragen of opmerkingen leiden, dan horen we dit uiteraard graag.

Voor een bespreking van gegevens en indicatoren in VSV-verband zijn wij overigens altijd bereid om toelichting te komen geven.