Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg 2015

In de reeks Jaarboeken Zorg in Nederland is inmiddels de uitgave over 2015 verschenen. Het Jaarboek 2015 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg. Ook met de uitgave van het Jaarboek 2015 hoopt Perined een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de kwaliteit van de perinatale zorg: meten en bespreken.

 

Samenvatting Jaarboek Zorg 2015

Algemeen
In 2015 zijn 166.733 vrouwen bevallen van 169.267 kinderen.

Vrouwen

Van de 166.733 vrouwen is 29% bevallen onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundige of huisarts. Dit betrof 21.681 (13,1%) thuisbevallingen, 4.055 (2,4%) bevallingen in een geboortecentrum en 21.632 (13,0%) poliklinische bevallingen. Van de vrouwen beviel 71% onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Van het totaal aantal vrouwen hebben er 33.276 (21,8%) een ruggenprik gekregen ten behoeve van pijnbestrijding. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014, toen 20,0% van de vrouwen deze vorm van pijnstilling kreeg. Bij 16,6% van de vrouwen is een keizersnede verricht.

Kinderen

Van de 169.267 kinderen zijn er in 2015 1.320 (7,8‰) overleden in de periode zwangerschap-vanaf-22-weken tot en met 28 dagen na de geboorte. De perinatale sterfte was in 2014 ook 7,8 ‰.

De perinatale sterfte in de uitgerekende (a terme) periode, van 37 tot 42 weken, is in 2015 1,6‰. Dit is een daling ten opzichte van 2014, toen de perinatale sterfte in deze periode 1,9‰ was.

Een-derde van alle perinatale sterfte vindt plaats bij een zwangerschapsduur tot 24 weken. Er kan in deze periode in de cijfers helaas geen onderscheid gemaakt worden tussen late zwangerschapsafbreking en spontane vroeggeboorte.

Er is een lichte stijging in het percentage kinderen dat na de geboorte is opgenomen (17,5% in 2015 t.o.v. 17,2% in 2014). Dit hangt waarschijnlijk samen met een toename in de aanlevering van gegevens uit de kindergeneeskunde.

Wilt u het hele rapport over 2015 inzien, klik dan hier.

 

Overige Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2008, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2007, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2006, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2005, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2004, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2003, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2002, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2001, zie hier