Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg 2018

In de reeks Jaarboeken Zorg in Nederland is inmiddels de uitgave over 2018 verschenen. Het Jaarboek 2018 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg. Ook met de uitgave van het Jaarboek 2018 hoopt Perined een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de kwaliteit van de perinatale zorg: meten en bespreken.

Samenvatting Jaarboek Zorg 2018

Algemeen
In 2018 zijn 159.924 vrouwen bevallen en zijn er 162.464 kinderen geboren.

Vrouwen
Begeleiding van zwangerschap en geboorte vindt in Nederland plaats in de 1e lijn door eerstelijns verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen, in de 2e lijn door gynaecologen en klinisch verloskundigen. Van de bevallingen vond in 2018 27,9% (2017: 27,8%) in de 1e lijn plaats, onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundige of huisarts. Deze bevallingen vonden plaats in de thuissituatie (12,9%) of geboortecentrum/poliklinisch (15,0%). Het percentage bevallingen in de 2e lijn, onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog, bedroeg in 2018 71,1% (2017: 71,5%).

Bij 21,5% (2017: 20,5%) van de bevallingen kregen vrouwen een ruggenprik ten behoeve van pijnbestrijding. Bij 14,9% (2017: 15,2%) van de vrouwen is een keizersnede verricht.

Kinderen
Van de kinderen zijn er in 2018 7,9 ‰ (2017: 7,8 ‰) overleden in de periode zwangerschap-vanaf-22-weken tot en met 28 dagen na de geboorte. Zoals in eerdere jaren vindt een-derde van alle perinatale sterfte plaats bij een zwangerschapsduur tot 24 weken.

Voor een factsheet over de 2018-cijfers kunt u hiernaast klikken. Wilt u het hele rapport over 2018 inzien, klik dan hier

 

 

Overige Jaarboeken Zorg in Nederland

Jaarboek Zorg in Nederland 2017, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2016, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2015, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2014, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2013, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2012, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2011, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2010, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, tabellen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2009, bijlagen zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2008, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2007, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2006, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2005, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2004, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2003, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2002, zie hier

Jaarboek Zorg in Nederland 2001, zie hier