Aanlevering data

Stuur op tijd in: van jaar- naar kwartaalaanlevering!

We starten daarmee op 1 maart 2019, wanneer – om de verplichte landelijke indicatoren te kunnen leveren – LVR-gegevens over heel 2018 binnen moeten zijn en (nieuw!) LNR-gegevens tot en met Q3 2018. Dit laatste is van belang voor de indicator AOI-5, die mede gebaseerd is op LNR-informatie. Deze wordt dan in maart 2019 berekend op gegevens over Q4 2017 tot en met Q3 2018.

Voor verloskunde/obstetrie (‘LVR1/LVRh/LVR2’) betekent dit:

Heel 2018 uiterlijk 1 maart 2019 aanleveren

Q1-2019 uiterlijk 1 juni 2019 aanleveren

enz.

Voor neonatologie (‘LNR’):

tot en met Q3 2018 uiterlijk 1 maart 2019 aanleveren

Q4-2018 uiterlijk 1 juni 2019 aanleveren

Q1-2019 uiterlijk 1 september 2019 aanleveren

enz.

Hoe kan aangeleverd worden?

Per beroepsgroep geeft Perined er de voorkeur aan wanneer op dit moment als volgt wordt aangeleverd:

huisartsen: invullen van dit formulier op de website. 
verloskundigen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR1-aanlevering (via upload) of Flatfile
gynaecologen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR2-aanlevering (via upload) of Flatfile
kinderartsen: webapplicatie https://perined.wem.io/ of Flatfile

Heeft u vragen of opmerkingen over de technische aanlevering, mail of bel dan de servicedesk van DT Healthcare Solutions: Support.Registraties@telekom-healthcare.com / 030-6569777

 

Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn nu gemaakt om ‘oude’ aanlevering uit te faseren. Goede zorg heeft goede informatie nodig! U wordt gevraagd alles in het werk te stellen om binnen uw zorgorganisatie deze goede informatie samen met uw softwareleverancier te realiseren. We willen u hierbij van harte ondersteunen. Waar gaat het nu precies om? In bijgaande aanleverschema de hoofdlijnen wat betreft Perined.

Voor de uitwisseling van informatie met het RIVM en de regionale centra worden aparte afspraken gemaakt. De communicatie hierover verloopt voor Peridos, zoals gebruikelijk, via de regionale centra.

 

Update aanleverschema Perined

Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn nu gemaakt om ‘oude’ aanlevering uit te faseren. Goede zorg heeft goede informatie nodig! U wordt gevraagd alles in het werk te stellen om binnen uw zorgorganisatie deze goede informatie samen met uw softwareleverancier te realiseren. We willen u hierbij van harte ondersteunen. Waar gaat het nu precies om? In bijgaande update aanleverschema de hoofdlijnen wat betreft Perined.

Voor de uitwisseling van informatie met het RIVM en de regionale centra worden aparte afspraken gemaakt. De communicatie hierover verloopt voor Peridos, zoals gebruikelijk, via de regionale centra.