Is aanlevering verplicht?

LVR-1 en LVR-2

Citaat uit de Zorgstandaard (op p.48): 'Voor transparantie en kwaliteitsbewaking zijn gegevensvastlegging en –gebruik (registratie, spiegelinformatie en audit) essentiële onderdelen van integrale geboortezorg. Deelname van zorgverleners aan de perinatale audits en de perinatale registratie van Perined is derhalve verplicht en interdisciplinaire teamtraining vormt een vaste activiteit van de zorgverleners binnen het interprofessioneel geboortezorgteam'. Daarnaast zijn zorgaanbieders volgens de Zorgverzekeringswet (art. 66d tweede lid) verplicht om gegevens over kwaliteit van de geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om die kwaliteitsgegevens te publiceren, zowel voor professionals als voor de burgers. De aanlevering van gegevens aan het Zorginstituut loopt via een gegevensmakelaar. Voor de verloskundigen en gynaecologen is Perined de gegevensmakelaar. De zorgaanbieders zijn verplicht om de kwaliteitsgegevens op tijd en volledig aan te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg). Als zorgaanbieders niet aan de verplichting voldoen kan de NZa handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een aanwijzing/last onder dwangsom.


Bronnen:

LNR-algemeen

Citaat uit de Zorgstandaard (op p.48): 'Voor transparantie en kwaliteitsbewaking zijn gegevensvastlegging en –gebruik (registratie, spiegelinformatie en audit) essentiële onderdelen van integrale geboortezorg. Deelname van zorgverleners aan de perinatale audits en de perinatale registratie van Perined is derhalve verplicht en interdisciplinaire teamtraining vormt een vaste activiteit van de zorgverleners binnen het interprofessioneel geboortezorgteam'. Daarnaast zijn voor indicator 1 (AOI-5) gegevens van de LNR nodig. Deze indicator uit de indicatorenset Integrale Geboortezorg is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2020 over verslagjaar 2019 wettelijk verplicht is.


Bronnen:

  • Zorgstandaard, blz. 48
  • Indicatorenset Integrale Geboortezorg - Uitvraag keten geboortezorg (VSV’s, ziekenhuizen, verloskundigen, kraamzorg) Verslagjaar 2018 )

LNR-NICU

Het aanleveren van NICU gegevens is verplicht. Het is onderdeel van de vergunningsvoorwaarden. Daarnaast zijn voor indicator 1 (AOI-5) ook gegevens van de NICU nodig. Deze indicator uit de indicatorenset Integrale Geboortezorg is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2020 over verslagjaar 2019 wettelijk verplicht is.

Bron:

  • Indicatorenset Integrale Geboortezorg, Uitvraag keten geboortezorg, Verslagjaar 2019)