Waarom registreren?

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast.
Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren.

In de Zorgstandaard Integrale geboortezorg is dit als volgt verwoord:
“Voor de uitvoering van kwaliteitsbeleid zijn kennis en inzicht onmisbaar. De basis hiervoor is het continu en eenduidig vastleggen van gegevens in de perinatale registratie en het mede aan de hand hiervan meten van resultaten van zorg en dienstverlening met behulp van indicatoren alsmede het bespreken van potentieel suboptimale factoren in perinatale audits (zie hoofdstuk 10). De gemeten resultaten gelegd naast de vooraf vastgestelde normen of in vergelijking met anderen (benchmarking) vormen de basis voor verbeter- en borgingsplannen. De werkwijze wordt vastgelegd in een cyclisch proces, zoals bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act cyclus.” (p.52)

Of – in diezelfde Zorgstandaard – anders geformuleerd:
“Cyclisch werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg is een belangrijke doelstelling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Inzicht in de stand van de kwaliteit is daarvoor noodzakelijk. Dit inzicht ontstaat door elementen van het proces, de structuur van zorg en de uitkomsten te meten en in de Perinatale Registratie (Perined) te registreren. Deze gegevens worden gebruikt voor evaluatie en bijsturing van het zorgproces, voor onderlinge vergelijking van prestaties (benchmark) en om de transparantie in de zorg te vergroten. Indicatoren maken de kwaliteit van zorg inzichtelijk.” (p.54)

Een belangrijk deel van de landelijk verplichte indicatoren worden op basis van registratie-gegevens door Perined gerealiseerd: samen voor een betere zorg.