LVR-h (Huisartsenregistratie)

Huisartsenregistratie


Deelname aan de registratie biedt ook voor verloskundig actieve huisartsen voordelen. Aangeleverde gegevens worden dusdanig teruggekoppeld  dat de individuele beroepsbeoefenaar zicht krijgt op het eigen verloskundig handelen vergeleken met het landelijke beeld. Dergelijke spiegelinformatie speelt  bij de gynaecologen en de verloskundigen al geruime tijd een belangrijke rol bij het eigen kwaliteitsbeleid.

Hiernaast kunnen ook specifieke aanvragen worden ingediend voor gegevens uit de gezamenlijke perinatale registratie, waar de huisartsendatabank deel van uit maakt. Bovendien zorgt Perined voor het tot stand komen van onderzoeksrapporten en overzichten rond de perinatale zorg.  Tot de eigen praktijk herleidbare gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Met gebruik van hun LVRh praktijknummer kunnen verloskundig actieve huisartsen, zoals ze dat gewend zijn hun gegevens invoeren via het online registratieformulier dat hieronder staat.

De in te vullen codes kunt u vinden in:

 
Basis

(voor bevestiging)

van de zwangere

(dd-mm-jjjj)

(dd-mm-jjjj)

(gehele postcode)

het aantal doorgemaakte zwangerschappen (icl. deze)

(tot en met 16 weken), EUG en Mola

aantal eerdere bevallingen >=16 weken

(dd-mm-jjjj)

(zie codelijst)

(dd-mm-uu)

(conform Preventive Support of Labour)

(in grammen)

(na 5 minuten)

(gediplomeerd kraamverzorgster aanwezig)

(lijst kind)