Terugkoppeling

Iedere maand ontvangt u kwaliteitsrapportages vanuit Perined. Daarin ziet u welke verplichte items ontbreken in uw registratie of welke onwaarschijnlijke waarden erin voorkomen. Perined verzoekt u vriendelijk om deze gegevens na te kijken en waar nodig te corrigeren.

De door u aangeleverde gegevens worden door Perined om de drie maanden verwerkt in Perined-Insight. Zie Insight. U ziet in Perined-Insight alle door u aangeleverde zorggevallen, evenals door Perined gekoppelde zorggevallen vanuit andere aanleverstromen, zoals de LNR. U kunt uw eigen praktijk of VSV in Perined-Insight spiegelen aan het landelijke beeld.

In 2020 zal een nieuwe versie van Perined-Insight in gebruik worden genomen. Daarover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.