Wanneer?

De deadlines voor de aanlevering van uw data zijn als volgt:

  • 1 maart 2020: heel 2019 (alle kinderen geboren in 2019 of zorggevallen met een a terme datum in dat jaar);
    deze gegevens worden gebruikt voor het maken van de landelijk verplichte indicatoren!
  • 1 juni 2020: heel 2019 (alle kinderen geboren in 2019, inclusief correcties);
    deze gegevens worden gebruikt voor het maken van de jaarcijfers van Perined!
  • 1 juni 2020: Q1-2020 (kinderen geboren van 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020)
  • 1 september 2020: Q2-2020 (kinderen geboren van 1 januari 2020 t/m 31 juni 2020)
  • 1 december 2020: Q3-2020 (kinderen geboren van 1 januari 2020 t/m 30 september 2020)


Let op: Stuur op tijd in!
Te laat ontvangen gegevens worden door Perined niet meer verwerkt in de op dat moment – voor bv. indicatoren of jaarcijfers – te maken overzichten.