NPS

Perined faciliteert VSV’s bij het verzamelen van cliëntervaringen m.b.v. de NPS

Ieder VSV is in 2019 verplicht om over de eerste drie kwartalen van 2019 (geboortedata kind) alle cliënten te benaderen en bij die cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven én mee willen werken, de cliëntervaring te meten middels de NPS en het resultaat uiterlijk 1 mei 2020 aan te (doen) leveren aan Zorginstituut Nederland (ZiN). Perined biedt de VSV’s ondersteuning aan bij de uitvraag van de NPS.
Perined verwerkt de resultaten van de uitvraag. Zowel de score als het responspercentage wordt berekend en bijgehouden. Voor tijdige aanlevering van de eindresultaten naar ZiN kunnen alleen de responses die vóór 1 april 2020 worden ingevuld worden verwerkt bij de uiterlijke aanlevertermijn van 1 mei 2020. Na die datum is het voor Perined niet meer mogelijk responsen mee te nemen in de resultaten voor het VSV.

Wilt u als VSV gebruik maken van het aanbod van Perined om behulpzaam te zijn bij het realiseren van de NPS, stuur dan een e-mail naar info@perined.nl 

Voor deelname aan het onderzoek dient de cliënt vooraf toestemming gevraagd te worden: zie hiervoor het door het Zorginstituut vastgestelde ‘Werkproces NPS+’, te benaderen via https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/integrale-geboortezorg-zorgstandaard/Paginas/Home.aspx

* * * * * * * 

Wat wordt er van het VSV rond de NPS verwacht?

  • Het VSV of de verschillende deelnemende organisaties (in onderlinge afstemming) meldt c.q. melden zich bij Perined als zij de uitvraag door Perined willen laten faciliteren.
  • Perined richt voor het gehele proces rondom de uitvraag een applicatie in.
  • Iedere VSV of – waarschijnlijker – Ziekenhuis/Verloskundigenpraktijk/Kraamzorgorganisatie (deze drie worden hierna ‘zorgverlener’ genoemd) krijgt met een eigen ID toegang tot deze applicatie en krijgt toegang tot die cliënten die aan haar VSV of instelling zijn gekoppeld.

Vervolg
Als de geboorte van het kind heeft plaatsgevonden, kan het VSV of de zorgverlener een vanuit de applicatie de cliënt een link sturen met de vragenlijst. In de mail wordt gemeld hoe de procedure verder verloopt. Het antwoord van de cliënt wordt niet aan andere Perined-gegevens gekoppeld.

Wat wordt er van de Cliënt verwacht?

  • Voor deelname aan het onderzoek dient aan de cliënt vooraf toestemming gevraagd te worden.
  • Cliënt ontvangt een e-mailbericht met link van de VSV of de zorgverlener.
  • Na het aanklikken van de link krijgt de cliënt het startscherm van de vragenlijst te zien op haar internet browser.
  • Cliënt beantwoordt de vragen.
  • Cliënt wordt bedankt voor haar medewerking en het scherm kan worden afgesloten.

Verwerking data bij Perined
Perined verwerkt de resultaten van de uitvraag. Zowel de score als het responspercentage wordt berekend en bijgehouden. Voor tijdige aanlevering van de eindresultaten naar ZiN kunnen alleen de responses die vóór 1 april 2020 worden ingevuld worden verwerkt bij de uiterlijke aanlevertermijn van 1 mei 2020. Na die datum is het voor Perined niet meer mogelijk responsen mee te nemen in de resultaten voor het VSV.
Uiteraard worden tussentijds de resultaten aan de deelnemende zorgverleners en VSV’s teruggekoppeld.

Kosten en vragen
Perined brengt kosten in rekening voor het  uitvragen van de NPS. Wat de kosten zijn, kunt u hier bekijken. 

Voor vragen over de NPS en het aanbod van Perined kunt u contact opnemen met Perined op het nummer: 030 – 3690800 (keuze 2) of per e-mail naar info@perined.nl.