Perined-Insight

Perined-Insight is een webbased programma, waarmee zorgverleners hun rapportages en indicatoren kunnen bekijken, alsmede interactief gegevens in kunnen zien van hun eigen patiënten, inclusief de gegevens die door andere perinatale zorgverleners over deze patiënten zijn aangeleverd, alsmede deze gegevens in zelf gekozen combinaties en selecties af kunnen zetten tegen het regionale en landelijke beeld.

Instrument voor kwaliteitsverbetering

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief  webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het is bedoeld als instrument voor kwaliteitsverbetering.  Meten is weten. Het is een verzameling van LVR 1, LVR2 en LNR oorspronkelijke jaarbestanden! Perined-Insight biedt snel de mogelijkheid de eigen praktijk te spiegelen aan het landelijk beeld en is voor onderzoek vooral hypothese-genererend. Blijft dat “onderbuikgevoel” en prikkelt dat tot nader onderzoek, dan is de vraagstelling helder te formuleren. Het wetenschappelijk onderzoek moet vervolgens op gekoppelde PRN data gebeuren.

Voor wie?

De verloskundige zorgverleners meten al jaren en slaan de gegevens op in hun registraties. Maar om de stap van meten naar weten te maken moeten die gegevens  geanalyseerd kunnen worden. Perined-Insight biedt die mogelijkheid aan alle zorgverleners in de geboortezorg. Daardoor is interpretatie van de data niet langer beperkt tot het wetenschappelijke circuit. Zorgverleners  gebruiken Perined-Insight voor spiegelrapportages, jaarverslagen en bij visitaties. De resultaten mogen namelijk niet worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties, richtlijnen of beleidsbeslissingen. Bij wetenschappelijke analyses wordt immers dieper op de materie ingegaan: met meer - en meer specifieke en gevalideerde - definities en selecties wordt rechtstreeks op de dataset gewerkt. Oftewel: Perined-Insight is voor snel inzicht op basis van cumulatieve gegevens en wetenschappelijk onderzoek voor toetsing van hypotheses op de dataset.

Toegang tot de eigen praktijkgegegevens:

U moet zich éénmalig registreren met het drie/viercijferig nummer van uw praktijk én de praktijk-specifieke toegangscode die u heeft gekregen. Als u dat al eerder heeft gedaan, kunt u inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie. Heeft u uw praktijk-specifieke toegangscode niet (meer), mail naar support.registraties@telekom-healthcare.com Het telefoonnummer van DT-Healthcare is 030-65 69 777

Fusie:  Als de praktijk in het verleden is gefuseerd dan kunt u ervoor kiezen de gegevens van de partners te (laten) bundelen. Als u geen ‘fusie’ krijgt bij het inloggen, kan dat alsnog worden aangemaakt. Geef daarvoor de te bundelen praktijknummers door aan info@perined.nl.

Kring- of VSV-overzichten:  Bij LVR1 kunt u (bij inloggen) kiezen voor ‘kring’ of ‘VSV’, als de praktijk bij een kring of VSV bekend is. Ook LVR2 praktijken kunnen op eigen verzoek worden opgenomen in een VSV. Gewenste bundeling kan met opgave van alle praktijknummers door de kring-/VSV-voorzitter worden aangevraagd via info@perined.nl.