Terugblik congres 11 april 2024

Op 11 april jl. vond het Perined-congres plaats. In de ochtend werden er een workshops georganiseerd. 's Middags werd er door prof. dr. Jessica Kiefte een lezing gehouden en besteedde Sanne Koole aandacht aan de uitdagingen van Perined en mogelijke oplossingen. Tevens werd er een nieuwe tool geintroduceerd www.zwangerzoalsik.nl, die informatie over de bevalling toegankelijk maakt voor zwangeren. 

Workshops

Workshop Back to the Future 
In de workshop 'back to the future' is de data-journey in de 1e lijn besproken. Om gegevens goed terug te kunnen koppelen op mijnPerined moeten vele verwerkingsstappen goed gaan, maar - en daar ligt de grootste kans op verbetering - het moet ook mogelijk zijn informatie eenduidig vast te leggen in je dossier, ongeacht welk verloskundig informatiesysteem je gebruikt. Dit inzicht is óók relevant voor het gebruik van Viewer en PGO, waar onder meer dezelfde gegevens uit het dossier gebuikt worden. Er is een demo van een Viewer gegeven en dat gaf naast een wenkend perspectief voor eenmalige vastlegging/meervoudig gebruik óók de kansen weer voor het verbeteren van de datakwaliteit.

Download Presentatie 

Workshop Ouderbetrokkenheid
Voor goede zorg is het niet alleen belangrijk om te kijken naar of er complicaties zijn geweest, maar ook naar hoe ouders het hebben ervaren. Bij de workshop Ouderbetrokkenheid in de perinatale zorg werd er ingezoomd op twee voorbeelden die gaan over ervaringen van ouders: de PREM geboortezorg vragenlijst en ouderinbreng in de Perinatale audit. De resultaten lieten zien dat ouders over het algemeen positiever zijn dan zorgverleners verwachten. Bij de ouderinbreng in de perinatale audit kwam daarnaast specifiek naar voren dat er meer aandacht moet zijn voor de verwachtingen van ouders over het terugkoppelen van de auditresultaten.

Workshop MijnPerined 
Wil jij als beginner leren wat er allemaal kan in mijnPerined en waar je het best kunt starten?
Of gebruik je mijnPerined al, maar wil je leren hoe je er meer uit kunt halen voor jouw zorginstelling en VSV?

Meld je dan aan voor één van de digitale bijeenkomsten. De medewerkers van Perined met expertise in spiegelinformatie helpen je (verder) op weg. De bijeenkomst wordt op twee verschillende niveaus aangeboden.
Klik hier voor meer informatie, datums en een link om je in te schrijven 

Wetenschapscáfe 
Tijdens het wetenschapscafé hebben 3 onderzoekers over hun onderzoek vertelt:

  • Jolanda Schouten - van der Wilt: Epidurale analgesie : Intermitterend of continu toedienen?
  • Koen van der Kooy: Wat kan het onderwijs bijdragen aan kennis over a terme sterfte, gebaseerd op uitkomsten van perinatale audits op dit thema.
  • Ian Koorn: Variations over time in mode of birth and perinatal outcomes in women with one previous caesarean in the Netherlands: A 20-year population-based study.

Workshop Signaleren en verbeteren’
In de workshop kregen de deelnemers eerst een kort theoretisch college over de betekenis van het woord signaleren en hoe dit te vertalen naar SMART verbeteren. Ook het woord SMART werd nader toegelicht. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met een casus uit de perinatale registratie of uit de perinatale audit. Het opstellen van een SMART geformuleerd verbeterdoel bleek best uitdagend te zijn.

 

Middag

Het middagprogramma startte met een terugblik op de verschillende workshops. Daarna was het woord aan prof. Dr. Jessica Kiefte. Zij gaf een lezing over het belang van interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking in het creëren van een gezonde Kansrijke Start voor ieder kind. Ze liet een paar voorbeelden zien van hoe goed samen werken tot resultaat kan leiden, ook als het systeem soms een beetje tegenwerkt. Vervolgens was het aan de zaal om in tweetallen te bespreken of zij ook wel eens olifantenpaadjes hebben gemaakt om samen de zorg te verbeteren.

Hierna presenteerde Sanne Koole, adjunct-directeur bij Perined, aan het woord. Zij besteedde aandacht aan de uitdagingen van Perined en mogelijke oplossingen. Daarna liet ze zien hoe de Perined de grote hoeveelheid data vanuit zorgverleners en cliënten omzet tot informatie door rapportages en tools te maken zorgverleners, beleidsmakers, onderzoekers en cliënten. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk kennis en wijsheid maken met als doel kwaliteitsverbetering in de geboortezorg. Ook presenteerde zij een nieuwe tool: www.zwangerzoalsik.nl, die informatie over de bevalling toegankelijk maakt voor zwangeren. Dagvoorzitter Karl zorgde tussendoor voor een luchtige noot.