Onderzoekers

Gebruik data

Lees voordat u een aanvraagformulier invult onderstaande:

De gegevens uit de deelregistraties zijn inmiddels over de jaren 1999-2014 gekoppeld. De gekoppelde gegevens zijn de belangrijkste bron van informatie voor allerlei soorten onderzoek en studieactiviteiten. De meest voorkomende vragen worden in Jaarboeken "Perinatale Zorg in Nederland" beantwoord; meest recente versie is 2014. In oktober 2009 hebben wij een trendboek uitgebracht: 10 jaar Perinatale Registratie Nederland, de grote lijnen. In januari 2014 konden wij daaraan toevoegen het trendboek Grote Lijnen 1999-2012. Kijk eerst in deze publicaties of de benodigde informatie te vinden is!

Klik hier voor Publicaties/Producten: Jaarboeken Zorg in Nederland, Trendboeken, etc.)

Gegevensaanvraag voor analyse door Perined onderzoekers

Wetenschappelijke analyses op basis van –individuele– gegevensaanvragen worden door de epidemiologen van Perined gerealiseerd. Dit brengt kosten met zich mee. 

Gegevensaanvraag voor analyse door eigen onderzoeker met epidemiologische begeleiding helpdesk Perined

Ervaren wetenschappelijk onderzoekers, met kennis van SAS/SPSS, kunnen –begeleid door de epidemiologische helpdesk van Perined– onderzoek doen op Perined data in de onderzoeksruimte in Utrecht op –voor dit doel opgestelde en beveiligde– onderzoekspc’s. Ook als u van deze mogelijkheid gebruik maakt worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn in het algemeen lager dan wanneer de analyse door Perined onderzoekers wordt uitgevoerd.

Gegevensaanvraag voor analyse door eigen onderzoeker met levering bestanden Perined op basis van een overeenkomst externe bewerker

Onderzoekers die binnen een bewerkersovereenkomst met Perined bestanden werken, dienen voor iedere nieuwe (deel)vraag een aanvraagformulier in te vullen. Ook voor externe onderzoekers worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de Perined data.

Gebruiksregels en kosten

Alle bovenstaande onderzoeken vinden plaats binnen de kaders van de Perined Gebruiksregels.

Aan het doen van onderzoek met Perined data zijn ook kosten verbonden. Klik hier voor het kostenoverzicht.

Belangrijk bij het aanvragen van gegevens

Check allereerst of de vraag met de informatie uit standaardrapportages is te beantwoorden.

Aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen naar: info@perined.nl óf opsturen naar: Perined, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.

Voor een snelle afwikkeling is het belangrijk om: 

  • uw aanvraag tijdig in te dienen
  • het doel duidelijk te vermelden
  • de vraag helder te formuleren met precisering welke gegevens u wenst en
  • eventuele overige bijzonderheden te vermelden.

De formulering van de onderzoeksvraag moet duidelijk worden aangegeven voor vermelding op de website.

Bij het presenteren van de cijfers wil Perined worden opgenomen in de bronvermelding. Wij vragen onder andere daarvoor uw handtekening op het aanvraagformulier.

Na ontvangst van het aanvraagformulier informeren wij u over de te verwachten analyseduur en de kosten. Indien noodzakelijk nemen wij contact met u op voor verdere informatie. Wanneer onze offerte door u is akkoord bevonden, informeren wij u over de levertijd en ontvangt u van ons de gevraagde analyse met factuur.