Audit privacy

Privacy bij audit

'Privacybescherming noodzaak' is een fundament voor het audit-proces.

Aandacht voor emotionele aspecten
Perinatale sterfte roept emoties op, ook bij zorgverleners. Erkennen van emoties en er vervolgens mee omgaan is deel van de professionaliteit. Het is belangrijk om te weten "wat fouten met jou doen en wat jij doet met fouten." Een perinatale sterfte of anderszins traumatische ervaring kan ook zijn weerslag hebben op de zorgverlener, terwijl die juist vaak geacht wordt hier niet door aangedaan te zijn.
Tijdens de audit kunnen emoties van net na de gebeurtenis weer naar boven komen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden van de voorzitter van de bijeenkomst en engagement van de auditgroep om samen verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig klimaat. Dit komt tijdens de trainingen uitgebreid aan bod.

Erken elkaars kwetsbaarheid
Tijdens het auditproces worden mogelijk substandaardfactoren (=verbeterpunten) geconstateerd, ook in de eigen zorgverlening. Dit maakt deelnemers kwetsbaar: het kan hard aankomen bij de direct betrokkenen en de anderen realiseren zich dat hen hetzelfde had kunnen overkomen.
Ondanks die mogelijke spagaat moeten zorgverleners zich veilig voelen, zodat iedereen wil deelnemen aan audit en stil kan staan bij elkaars en eigen handelen.