Trainingen

04-04-2017 Verdiepingstraining voor voorzitters van audits

Voor wie is deze training bedoeld?

Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Voorzitten van audit is moeilijk. Deze training is bedoeld om bestaande voorzitters van audit te ondersteunen bij verbetermogelijkheden bij het voorzitten van audit. 


Leerdoel van de training
Tijdens deze training krijgt u de vaardigheden aangereikt om de effectiviteit van het voorzitten van audit en daarmee de audit zelf te vergroten. Het is een interactieve training. Wij geven deze training samen met Connection Company

Maximaal aantal deelnemers: 24

Datum: dinsdag 4 april 2017

Locatie: Centre for Genarative Leadership, Nieuwe Gracht 36, 3512 GL Utrecht

Tijd: 9.00 - 17.00 uur (inclusief lunch)

Accreditatie voor deze training wordt aangevraagd

U kunt zich hieronder inschrijven.

 

Verdiepingstraining voorzitten

Basiscursus Perinatale Audit

Tijdens deze training maakt u kennis met de methodiek van de perinatale audit en hoe u hiermee aan het werk kunt gaan in uw samenwerkingsverband.
 
Voor wie is deze training bedoeld?
Voor zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden, die aan de slag willen gaan met perinatale audit.
 
Leerdoelen van de training lokale perinatale audit
Na de training heeft u kennis over:

  • het principe van perinatale audit
  • de auditmethodiek
  • het verloop van een auditbijeenkoms
  • organisatie van de audit

Bij voldoende vraag organiseren we een basistraining lokale perinatale audit in Utrecht en verder op locatie.

De eerstvolgende landelijke basistraining is op:

 vrijdag 10 maart 2017 in de Domus Medica te Utrecht, van 13.00 - 17.00 uur

Opgeven voor deze training kan bij Wineke Bremmer op: wbremmer@perined.nl

Onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer

Minimaal aaantal deelnemers: 8.

Training voorzitten van audit


Het succes van perinatale audit hangt sterk af van de kundigheid van de voorzitter. Deze voorzitter is onafhankelijk en daarom niet afkomstig uit het VSV waar de audit is. De voorzitter van de audit stuurt de audit op het proces, niet op de inhoud. Dat is soms moeilijk voor inhoudsdeskundigen!


Voor wie is deze training bedoeld?
Het is de bedoeling dat er in een regio diverse voorzitters zijn, zodat het voorzitter van audits gerouleerd kan worden. Als u audits wilt voorzitten, bespreek dat dan in uw VSV en met uw regioteam.


Leerdoelen van de training
Om u op deze taak voor te bereiden, en te oefenen met het voorzitterschap, kunt u deelnemen aan een training. Tijdens deze training krijgt u de vaardigheden aangereikt om het voorzitten van audit onder de knie te krijgen.

Deze trainingen vinden op verzoek plaats, dit kan ook op locatie.

De eerstvolgende landelijke training is op

24 maart 2017 in de Domus Medica te Utrecht, van 13.00-17.00 uur GAAT NIET DOOR!

Opgeven voor deze training kunt u bij: Wineke Bremmer: wbremmer@perined.nl

Onder vermelding van naam + voorletters, functie, werkzaam bij en BIG-nummer

Minimaal aantal deelnemers: 6

Training van perinatale audit voor een VSV

Training van perinatale audit voor een VSV

In deze training bieden we ruimte om als VSV samen een proefcasus te oefenen. We starten de training eerst met een korte uitleg over de audit en de methodiek. Tijdens die casus stellen wij de manier van het elkaar bevragen centraal. Hoe kunnen wij elkaar aanspreken op ons handelen zodat de aangesprokene uitgenodigd wordt om te reageren zonder zich aangevallen te voelen.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bedoeld voor  VSV's die zich verder willen bekwamenin het doen van een efficiente audit.

Leerdoelen
Na deze training zullen deelnemers in staat zijn:


De methodiek van de perinatale methodiek beter te gebruiken waardoor er een efficiënter beloop is van de perinatale audit.

Deze training wordt gegeven op aanvraag. Deze kunt u richten aan: Wineke Bremmer, wbremmer@perined.nl