Kwaliteitscyclus

Kwaliteitscyclus

Onderdeel van de kwaliteitscyclus in de zorg is het gebruik van drie typen standaarden: kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. De Zorgstandaard is de kwaliteitsstandaard voor de geboortezorg. Vorig jaar is reeds de PWD-informatiestandaard als de informatiestandaard voor de geboortezorg in het Kwaliteitsregister opgenomen (zie: PWD). Als meetinstrumenten voor de geboortezorg ligt er de Set Ketenindicatoren Geboortezorg (zie: Indicatoren).