Aanlevering data

Aanlevering gegevens 2016: deadlines LVR1- LVR2- LNR

Zoals eerder gemeld is de deadline voor aanlevering van LNR-gegevens over kinderen die geboren zijn in 2016 verschoven naar 1 augustus a.s.  Dit is ook de deadline voor aanlevering van gewijzigde, cq extra informatie voor de LVR1 en LVR2.

Kwartaalaanlevering: van wens tot noodzaak

De wens bestaat al geruime tijd; de noodzaak neemt toe. Voor de LVR1, LVR2 en LNR stappen we over van jaaraanlevering op kwartaalaanlevering. Als het iedereen lukt dit te realiseren ontvangt u ieder kwartaal 'verse spiegelinformatie'! De eerstkomende kwartaaldeadline ligt op 1 september: dan graag LNR gegegevens over het eerste kwartaal 2017, alsmede LVR1- en LVR2-gegevens over het eerste en het tweede kwartaal 2017. Als dat lukt, graag!

De daarop volgende deadline (1 december 2017) is niet meer vrijblijvend, maar noodzakelijk om de kwaliteit van 2017-gegevens te kunnen checken en tijdig hierop bij te kunnen sturen. Uiterlijk 1 december daarom graag de LNR-gegevens over kinderen die tot en met 30 juni 2017 geboren zijn, alsmede LVR1- en LVR2-gegevens over vrouwen met een à terme- of bevallingsdatum tot en met 30 september 2017.

Hoe kan aangeleverd worden?

Per beroepsgroep geeft Perined er de voorkeur aan wanneer op dit moment als volgt wordt aangeleverd:

  • huisartsen: invullen van dit formulier op de website
  • verloskundigen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR1-aanlevering (via upload)
  • gynaecologen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR2-aanlevering (via upload)
  • kinderartsen: webapplicatie http://perined.wem.i.o of flat-file

Voor verloskunde/obstetrie (‘LVR1/LVRh/LVR2’) betekent dit:

Q1/Q2-2017 uiterlijk 1/9/17 aanleveren;

Q3-2017 uiterlijk 1/12/17 aanleveren;

Q4-2017 uiterlijk 1/3/18 aanleveren;

Q1-2018 uiterlijk 1/6/18 aanleveren;

 enz.

Voor neonatologie (‘LNR’):

Q1-2017 uiterlijk 1/9/17 aanleveren;

Q2 en Q3 2017 uiterlijk 1/12/17 aanleveren;

Q4-2017 uiterlijk 1/3/17 aanleveren;

Q1-2018 uiterlijk 1/6/18 aanleveren;

enz.

Heeft u vragen of opmerkingen over de technische aanlevering, mail of bel dan de servicedesk van DT Healthcare Solutions: Support.Registraties@telekom-healthcare.com  / 030-6569777