Aanlevering data

Update aanleverschema: van jaar- naar kwartaalaanlevering!

Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Afspraken zijn nu gemaakt om ‘oude’ aanlevering uit te faseren. Goede zorg heeft goede informatie nodig! U wordt gevraagd alles in het werk te stellen om binnen uw zorgorganisatie deze goede informatie samen met uw softwareleverancier te realiseren. We willen u hierbij van harte ondersteunen. Waar gaat het nu precies om? In bijgaande ‘update aanleverschema Perined’ de hoofdlijnen wat betreft Perined.

Hoe kan aangeleverd worden?

Per beroepsgroep geeft Perined er de voorkeur aan wanneer op dit moment als volgt wordt aangeleverd:

  • huisartsen: invullen van dit formulier op de website
  • verloskundigen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR1-aanlevering (via upload)
  • gynaecologen: (HL7v3-) Kernset Aanleverbericht, eventueel LVR2-aanlevering (via upload)
  • kinderartsen: webapplicatie http://perined.wem.i.o of flat-file

Voor verloskunde/obstetrie (‘LVR1/LVRh/LVR2’) betekent dit:

 Q1/Q2-2016 uiterlijk 1/9/16 aanleveren (gegevens over de eerste twee kwartalen van 2016

kennen dus als aanleverdeadline 1 september 2016);

 Q3-2016 uiterlijk 1/12/16 aanleveren;

 Q4-2016 uiterlijk 1/3/17 aanleveren;

 Q1-2017 uiterlijk 1/6/17 aanleveren;

 enz.

Voor neonatologie (‘LNR’):

 Q1-2016 uiterlijk 1/9/16 aanleveren (gegevens over de eerste twee kartalen van 2016

kennen dus als aanleverdeadline 1 september 2016);

 Q2-2016 uiterlijk 1/12/16 aanleveren;

 Q3-2016 uiterlijk 1/3/17 aanleveren;

 Q4-2016 uiterlijk 1/6/17 aanleveren;

 Q1-2017 uiterlijk 1/9/17 aanleveren;

 enz.

Heeft u vragen of opmerkingen over de technische aanlevering, mail of bel dan de servicedesk van DT Healthcare Solutions: Support.Registraties@telekom-healthcare.com  / 030-6569777