Bekijk de online versie.

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Perined. Deze nieuwsbrief komt ongeveer 4 keer per jaar uit. Indien u deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich hieronder afmelden.

Continuïteit Perined-directie 2022-2024

Vanaf 1 april aanstaande gaat Ger de Winter, directeur van Perined, korter werken, en wel twee dagen per week. Medio 2023 bereikt Ger de pensioengerechtigde leeftijd. Met Ger is afgesproken dat hij - totdat adequate opvolging van hem is geregeld - directeur van Perined blijft, waarbij dit in ieder geval tot medio 2024 het geval zal zijn. Vanaf komende eerste april wordt de directeur, Ger, bij diens taken ondersteund door een adjunct-directeur. Als adjunct-directeur is per die datum Sanne Koole aangesteld. Het Bestuur stelt in de loop van 2023 een procedure vast voor de opvolging van Ger, waarna deze procedure dat jaar in gang wordt gezet en deze opvolging medio 2024 gerealiseerd kan zijn.

Via audit, registratie en onderzoek levert Perined voor zorgverleners en hun cliënten, alsmede voor betrokken partijen als beroepsverenigingen, koepelorganisaties, College Perinatale Zorg en het Ministerie van VWS, een belangrijke bijdrage aan de monitoring en kwaliteitsbewaking van de Nederlandse geboortezorg. Mede door op bovenstaande wijze de continuïteit van de directiefunctie van Perined te borgen, beogen bestuur en directeur de rol van Perined in de perinatale PDCA-cyclus de komende jaren te consolideren en waar mogelijk te verstevigen.

Tijdelijk geen bestanden updaten

In verband met de installatie van een update voor ons ontvangststation kunnen wij op vrijdag 25 maart 2022 vanaf 14:00 geen berichten ontvangen.
Vanaf dat moment ontvangt u een foutmelding (http 503 Service unavailable) bij het insturen van een bericht. Berichten met deze foutmelding dienen opnieuw ingestuurd te worden. Dit kan naar verwachting weer vanaf zaterdag 26 maart 2022 8:00 uur.

Grote stijging in aantallen en op naar kwaliteit en compleetheid

De afgelopen weken hebben alle betrokkenen enorm hard gewerkt om de aanlevering richting Perined te realiseren vóór 7 maart. Dit was voor sommige softwaresystemen en vervolgens voor de zorgverleners een enorme uitdaging. Op 7 februari was bijvoorbeeld slechts 22% van het verwachte aantal records voor de 1e lijn aangeleverd. In bovenstaande figuur is te zien dat er een echte eindsprint heeft plaatsgevonden. Door de grote inzet van alle betrokkenen hebben we nu bijna 85% van de 1e lijngegevens ontvangen. Veel dank voor alle zorgverleners die in een kort tijdsbestek hun gegevens hebben aangeleverd.

Nu deze deadline voorbij is gaat Perined allereerst de indicatoren berekenen, het indicatorenrapport 2021 opleveren en de kwaliteit van de indicatoren onderzoeken.

Kwaliteit en compleetheid
Daarna richten we ons op de kwaliteit én compleetheid van de data. We onderzoeken de binnengekomen meldingen van zorgverleners en doen onze eigen kwaliteitscontroles. Vervolgens gaan we samen met de beroepsverenigingen, Babyconnect en de softwareleveranciers de werkinstructies verbeteren en aanleverissues oplossen.

6 juni deadline voor het landelijk beeld
Het uiteindelijke doel is om voor 6 juni over alle zorggevallen kwalitatief goede gegevens binnen te hebben, zodat Perined landelijke cijfers over de geboortezorg kan presenteren en hierop beleid gemaakt kan worden.

Klantpreferentievragenlijst

Onderstaand bericht gaat over de klantpreferentievragenlijst; niet over de aanlevering van records uit het medisch dossier.

Kwaliteitsindicator klantpreferentie
Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN); de kwaliteitsindicatoren. Eén van deze kwaliteitsindicatoren is de klantpreferentie voor verloskundigenpraktijken (indicator 11). In dit bericht informeren wij u graag over de uitvraag van deze indicator.

Klantpreferentievragenlijst
De klantpreferentievragenlijst is een korte vragenlijst die gaat over de voorzieningen, zorgaanbod en bereikbaarheid van verloskundigenpraktijken zoals die aanwezig zijn op 1 maart 2022. Perined zal de uitvraag en aanlevering van deze indicator verzorgen. Op 1 maart 2022 ontvangen de praktijken een e-mail vanuit Perined om de vragenlijst in te vullen. De verloskundigenpraktijken moeten uiterlijk 31 maart 2022 de vragenlijst hebben ingevuld en definitief hebben gemaakt (door gebruik te maken van de knop 'Versturen' aan het einde van de vragenlijst).

Let op:
Heeft uw praktijk op 1 maart 2022 geen e-mail vanuit Perined ontvangen? De mail is afkomstig van noreply@perined.nl en is mogelijk in de ongewenst/spam box terecht gekomen. Is dit niet het geval, dan zijn waarschijnlijk de praktijkgegevens bij Perined niet up-to-date. Stuur dan zelf een mail naar info@perined.nl.

De volledige set met indicatoren en de toelichting is te vinden op de website van Zorginzicht.

Powered by Aan Zee