Doorontwikkeling en feedback

mijnPerined is voor én door zorgverleners. Samen met de gebruikers wil Perined de tool doorontwikkelen.

Het doel van mijnPerined is toegankelijke spiegelinformatie voor elke zorgverlener. De tool is in september 2020 opgezet in samenwerking met de beroepsverenigingen en een aantal betrokken zorgverleners. We ontvangen geregeld wensen van gebruikers voor mijnPerined en deze proberen we te verwerken. In de tabellen hieronder staat opgesomd welke ontwikkelingen al in mijnPerined zijn doorgevoerd, welke op de rol staan en welke (voorlopig) niet doorgevoerd (kunnen) worden.

Als je een wens hebt die nog niet beschreven staat, kun je deze doorgeven via onderstaand formulier. Andere opmerkingen over bijvoorbeeld het gebruikersgemak of de lay-out zijn ook altijd welkom. Per wens bekijken we of we het kunnen realiseren en op welke termijn dit doorgevoerd kan worden.

Ontwikkelde wensen

Wens Omschrijving Gerealiseerd
Eerste oplevering Lancering van de eerste versie van mijnPerined September 2020
Verkeerde labels bij Begin baring Bij het item Begin baring waren de labels verwisseld. Dit is hersteld November 2020
Zwangerschapsduur-filter als slider Filteren op alle gewenste zwangerschapsduren, i.p.v. categorieën. Door het toevoegen van een slider, kun je zelf op alle waarden tussen 22 en 45 weken filteren November 2020
Filteren op NTSV-groep  Filteren op NTSV-groep als geheel December 2020
Toevoegen Episiotomie Een episiotomie kan op twee plekken geregistreerd worden, er werd alleen gekeken naar het item 'Conditie Perineum postpartum'. Door deze aanpassing wordt er ook gekeken naar het 'Episotomie' en worden de rupturen en episiotomie apart getoond op mijnPerined December 2020
Rapportage voor VSV's Bestuurders van VSV's zouden ook graag inzicht in de resultaten van hun VSV. De indicatoren en de spiegelinformatie op VSV-niveau zijn beschikbaar gemaakt voor hen op mijnPerined.  December 2020
IGJ-indicatoren toevoegen De indicatoren vanuit de set IGJ Medisch Specialistische Zorg waren nog niet toegevoegd aan mijnPerined.  December 2020
Toevoegen filters sterfte en NICU-opname aan VSV-rapportage Voor de VSV-rapportages was gewenst om te kunnen filteren op NICU-opname ja/nee en op perinatale sterfte. Deze filters zijn toegevoegd Januari 2021
Organisatiebeheermodule Met deze module kunnen gebruikers zelf collega's toevoegen en verwijderen en hun account aanpassen. Februari 2021
Default filtering op 2020 De filtering stond automatisch op 2019 en 2020. Omdat 2019 nu minder relevant is, wordt deze standaard op 2020 gezet Maart 2021
Indicatorenrapport 2020 Voor het doorleveren van de indicatoren via het OmniQ-portal van DHD is het gewenst eenmalig een rapport te maken met alle indicatoren onder elkaar. De gegevens uit dit rapport kunnen 1-op-1 overgenomen worden in het OmniQ-portal Maart 2021
Toevoegen data 2021 De gegevens over 2021 kwamen niet automatisch in mijnPerined terecht en ook filteren op 2021 was nog niet mogelijk. Maart 2021
Noemer in absolute aantallen toevoegen In de hover in Meer spiegelinformatie staat het aantal in de teller. Gebruikers willen ook het aantal in de noemer weten. Deze is toegevoegd aan de hover Mei 2021

Openstaande wensen

Wens Omschrijving Status
Uitbreiding organisatiebeheermodule In de organisatiebeheermodule wordt inzichtelijk gemaakt welke contactpersonen welke informatie vanuit Perined willen ontvangen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kwaliteitsrapportages naar een selectie van contactpersonen gestuurd worden. Gebruikers kunnen zelf aanvinken welke informatie zij willen ontvangen  Verwacht juni
Doorklikken naar individuele casus Inzicht in welke casus achter een getal zitten en door kunnen klikken naar de gegevens van deze casus Verwacht september
Condities op items zodat percentage ontbrekend niet onrealistisch hoog is  Bijvoorbeeld ‘’Fase Perinatale Sterfte”, hier wil je alleen de records includeren die ook daadwerkelijk overleden zijn. Op dit moment worden alle records die niet overleden zijn op Onbekend/ontbrekend gezet. Verwacht september
Overzicht per VSV met aantallen per praktijk In de VSV-rapportage willen gebruikers graag zien welke praktijken deelnemen aan het VSV en hoeveel bevallingen toegekend zijn aan dit VSV. Verwacht september
Condities op items zodat percentage ontbrekend niet onrealistisch hoog is  Bijvoorbeeld ‘’Fase Perinatale Sterfte”, hier wil je alleen de records includeren die ook daadwerkelijk overleden zijn. Op dit moment worden alle records die niet overleden zijn op Onbekend/ontbrekend gezet. Verwacht september
Trends bekijken Gebruikers willen graag meerdere jaren met elkaar vergelijken. Op dit moment is dit alleen mogelijk door op verschillende jaren te filteren. Een trend-optie wordt toegevoegd om de verschillende jaren visueel weer te geven. Verwacht september
Zwangerschapsduur in slider tot 1 week Op dit moment kun je zwangerschapsduur met de slider filteren tot 2 weken. Filteren op 1 week is niet mogelijk.  Verwacht september
Rekenregels van indicatoren toevoegen Gebruikers vragen zich af hoe bepaalde indicatoren berekend worden. De rekenregels kunnen toegevoegd worden aan het popup-scherm achter het info-icoon. Verwacht september
Vergelijken NICU-ziekenhuizen Voor de spiegelinformatie van de Obstetrie 2e lijn is de wens om te filteren op ziekenhuizen met/zonder een NICU. Zo kun je spiegelen met een meer vergelijkbare populatie. Filter kan worden toegevoegd Verwacht september
Middelen pijnbestrijding inzichtelijk Het item Middel pijnbestrijding is nu niet beschikbaar in mijnPerined, maar levert wel hele relevant spiegelinformatie. Het item kan worden toegevoegd. Verwacht september
Toevoegen item Manuele placentaverwijdering Het item manuele placentaverwijdering is nu niet beschikbaar in mijnPerined, maar levert wel hele relevant spiegelinformatie. Het item kan worden toegevoegd. Verwacht september
Exporteren/downloaden data achter mijnPerined Gebruikers willen graag voor verdere analyse hun eigen data exporteren. Op dit moment kun je dit in ieder geval opvragen via info@perined.nl.  In beraad
Tabellen met absolute aantallen  Gebruikers missen (kruis)tabellen met absolute aantallen. In mijnPerined is bewust gekozen om allereerst gegevens visueel weer te geven. Er moet onderzocht worden hoe de absolute aantallen ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  In beraad
Cijfers in zien zonder onbekende/ontbrekende waarden  De wens is om percentages te tonen zonder de ontbrekende/onbekende waarden. Dit levert een andere percentageverdeling op. Er wordt onderzocht of dit mogelijk en gewenst is in mijnPerined In beraad
Feedback mijnPerined