Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Nieuwe Perined Insight uitgebracht over 2017, alsmede eerste resultaten Q1 2018

Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn nu de gegevens uit LVR1, LVR2 én LNR over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook gegevens van de LVR1 en LVR2 over het eerste kwartaal van 2018 zijn verwerkt. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

SAVE THE DATE Jaarcongres 2018

Op dinsdag 27 november organiseert Perined een ochtendbijeenkomst voor audit teamleden. 's Middags organiseren CPZ en Perined een middagbijeenkomst, waarin cijfers, data en uitwisseling van gegevens in de geboortezorg centraal staan. Interesse? Noteer 27 november alvast in je agenda! Meer informatie over inhoud en aanmelding volgt in september.

Perined is AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving rondom privacy bestaat.

Lees meer

Wettelijke verplichting NPS aan te leveren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) legde vorig jaar de geboortezorgprofessionals de verplichting op de NPS vanaf 1 januari 2018 aan alle cliënten in de geboortezorg voor te leggen.

Lees meer

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde én neonatale registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Trainingen voor perinatale audit

Perined organiseert trainingen voor diverse aspecten van de Perinatale Audit. Op 8-09-2018 voor voorzitters en op 14-09-2018 voor beginnende leden van een auditteam.

Lees meer

Cijfers Geboortezorg 2016

De cijfers omtrent de geboortezorg in 2016 zijn bekend: Perined publiceert de jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. Hierin is onder andere te lezen dat er 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen. Begeleiding van zwangerschap en geboorte vindt in Nederland plaats in de 1e lijn door eerstelijns verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen, in de 2e lijn door gynaecologen en klinisch verloskundigen.

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit