Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Coronavirus / Bereikbaarheid

In verband met de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coranavirus (COVID-19) tegen te gaan worden er geen externe bijeenkomsten meer georganiseerd. Daarnaast werken de medewerkers van Perined zoveel mogelijk thuis en alle zaken, anders dan het waarborgen van de continuïteit, worden per geval bekeken en beoordeeld. Heeft u een vraag voor een van de medewerkers, dan kunt u deze sturen naar info@perined.nl. De mail wordt dagelijks in behandeling genomen.

Lees meer

COVID -19 en zwangerschap update 03 juli 2020

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. Tot 03-07-2020 zijn in totaal 255 meldingen gedaan van zwangere vrouwen met een bewezen COVID-19 infectie. De grafieken geven een overzicht van het aantal meldingen per periode. Van de 255 meldingen, hebben we van 238 casus aanvullende korte en van 202 casus uitgebreide informatie ontvangen.

Lees meer

Perined werkt samen met Mediquest

Perined werkt samen met Mediquest aan mijnPerined.nl. Een traject waarbij straks iedereen die in de geboortezorg werkt toegang heeft tot een nieuwe, gebruiksvriendelijke rapportagetool met kwaliteits- en benchmarkinformatie.

Lees meer

Hoe nu vanuit de eerstelijn over 2020 aan te leveren?

De nieuwe aanlevermethode (kernset 2.2/2.3 via HL7v3-berichten) is nog niet door alle eerstelijns verloskundige softwareleveranciers (VIS’en) geïmplementeerd. Aanlevering over 2020 volgens de nieuwe methode is voor veel verloskundigenpraktijken daarom nog niet mogelijk.

Lees meer

Perinatale audit stopt tot 31-12-2020

Perined heeft besloten om dit kalenderjaar geen perinatale audits te faciliteren. In plaats daarvan gaan verbeterpunten van de perinatale audits uit het verleden worden opgepakt en geïmplementeerd

Lees meer

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Evaluatie van de perinatale audit

U kunt het evaluatieformulier van de bijgewoonde auditbijeenkomst online invullen. Dat kan tot 14 dagen na de bijeenkomst. Het wordt anoniem verwerkt. Uw regioteam kan de evaluatie inzien en daar van leren.

Lees meer

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022

1. Early-onset neonatale sepsis (EONS) 2. À terme sterfte 3. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie 4. Regionaal thema.

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit