Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

VSV ondersteuning

Het verbeteren van de zorg kan alleen worden gerealiseerd in de dagelijkse praktijk. Wij ondersteunen VSV's bij het in kaart brengen van aanbevelingen, het maken van goede plannen en zorgen dat verbeteringen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.

Lees meer

Cijfers

Doel van de registratie is de kwaliteit van zorg te verbeteren door dataverzameling te gebruiken voor inzage in het hele perinatale zorgproces. Daarvoor worden diverse producten gegenereerd, zoals Perined Insight en de Jaarboeken Zorg in Nederland. Van deze laatste serie is nu ook de rapportage over registratiejaar 2014 verschenen.

Lees meer

Best practices

Iets wat goed werkt op de ene plaats kan heel goed ook werken op een andere plaats. Problemen die zich hebben voorgedaan willen we liever niet nog een keer ergens anders meemaken. De uitwisseling van best practices draagt belangrijk bij aan de kwaliteitsverbetering, en maakt ons effectief en effici├źnt.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Privacy

Vooral in de zorg is privacybescherming een belangrijk punt. Hoe is dit in de geboortezorg geregeld en wat doet Perined aan de bewaking van de persoonlijke levenssfeer?

Lees meer

Trainings- en Inspiratiedag 16 juni 2016

Op donderdag 16 juni a.s. organiseren wij onze jaarlijkse Trainings- en Inspiratiedag. Een dag voor diegenen die zorgen dat de perinatale audits worden voorbereid, georganiseerd en begeleid.

Lees meer

Trainingen

Voor een goede audit en een goede registratie zijn specifieke deskundigheden en vaardigheden nodig. Hiervoor levert Perined diverse trainingen.

Lees meer

PWD

Voor goede zorg is goede informatie nodig. Het PWD-programma zorgt er voor dat de juiste informatie op de juiste plaats beschikbaar komt. Hoe gaat dat en wie doet er mee?

Lees meer

Indicatoren

Indicatoren zijn hulpmiddelen voor kwaliteitsverbetering in de zorg. Ze zeggen iets over het resultaat of de werkwijze. Wat is een goede indicator en welke zijn er in de geboortezorg?

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit

Registratiegegevens 2014 verschenen

In de reeks Jaarboeken Zorg in Nederland is inmiddels de uitgave over 2014 verschenen. Het Jaarboek 2014 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg. Ook met de uitgave van het Jaarboek 2014 hoopt Perined een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de kwaliteit van de perinatale zorg: meten en bespreken.

Utrecht, december 2015

Oprichting Perined

Op 30 september 2015 is de organisatie Perined ontstaan. Perined heeft de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland als doelstelling. De stichting is gevestigd in Utrecht, maar werkt landelijk.

Perined is de rechtsopvolger van de stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) en de stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). De directie van Perined wordt gevoerd door de heren Ger de Winter en Martin Groesz (voormalige directeuren van PRN en PAN). De heer Joop Blaauw is voorzitter van het bestuur, waarin verder de beroepsverenigingen van perinatale zorgverleners (KNOV, NVOG, NVK, LHV en NVVP) zijn vertegenwoordigd.

Utrecht, 6 oktober 2015.