Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer....

3 oktober 2017 Perined Jaarcongres

Op 3 oktober 2017 hielden wij ons Jaarcongres. Dat deden wij in de Apenheul te Apeldoorn. We hadden een mooie dag voor zorgverleners en bestuurders in het perinatale zorgveld.

Lees het verslag...

LVR1 gegevens over 2016 beschikbaar!

De LVR 1 gegevens over 2016 zijn via Perined Insight beschikbaar. Hiermee zijn dus ook de VSV gegevens in Perined Insight over 2016 geactualiseerd.

Lees meer

Auditthema 2017-2019

In 2017 gaan we weer wisselen van thema voor de perinatale audit. Dit keer gaan we ons focussen op vier onderwerpen...

Lees meer

ICT verbetering

Perined is druk bezig met een omvangrijke ICT-verbetering. Hiermee komen allerlei informatiestromen bij elkaar. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de gegevensaanleveringen via LVR-berichten, HL7-varianten en flat file-export bestanden. Perined Insight en de jaarrapportages gaan hiermee gerealiseerd worden.

Registratie van gegevens: van jaar- naar kwartaalaanlevering!

Voor goede zorg is goede informatie nodig. Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Dat gaat veranderen! De ‘oude’ aanlevering wordt uit gefaseerd! Waar gaat het precies om?

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Cijfers Geboortezorg 2015 bekend

De cijfers omtrent de geboortezorg in 2015 zijn bekend: Perined publiceert de jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. Hierin is onder andere te lezen dat er in 2015 166.733 vrouwen bevallen zijn van 169.267 kinderen.

Lees meer...

Trainingen

Perined organiseert trainingen, zowel voor Perined-Insight als ook voor diverse aspecten van de Perinatale Audit.

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit