Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Audit

Analyse van de daadwerkelijk verleende zorg door zorgverleners op een kritische en gestructureerde manier.

Registratie

In de registratie leggen zorgverleners hun gegevens over de geboortezorg vast. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Verplichte aanlevering klantpreferentievragenlijst door verloskundigenpraktijken

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN)

Onderzoek

De afdeling onderzoek faciliteert en doet onderzoek met data afkomstig uit de perinatale registratie en perinatale audit.

Geboortezorgcijfers 2021 beschikbaar!

De landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 zijn beschikbaar. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een infographic weergegeven.

Nederlandse geboortezorg: nieuwe cijfers over internationale positie

Europese vergelijking van de perinatale sterfte laat zien dat Nederland dezelfde positie behoudt in de internationale rangorde.