Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Registratie van gegevens: de jaarsluiting (en de kwartaalaanlevering) sluit op 1 maart a.s!

Voor goede zorg is goede informatie nodig. Om de verplichte indicatoren te kunnen leveren is tijdige aanlevering belangrijk! Waar gaat het precies om?

Lees meer

Perined faciliteert VSV’s bij het verzamelen van cliëntervaringen m.b.v. de NPS

Perined heeft besloten voor het jaar 2018 geen kosten in rekening te brengen voor het realiseren van de per 1 januari 2018 verplichte Net Promotor Score (NPS). Lees meer.....

Lees meer

NPS, een factsheet voor VSV’s en hun deelnemende organisaties

Dit factsheet is bestemd voor VSV’s en hun deelnemende organisaties als zij besluiten Perined in 2018 de Net Promotor Score (NPS) voor hen uit te vragen.

Lees meer

Verplichte aanlevering ketenindicatoren voor verloskundigenpraktijken

Vanaf 2018 zijn verloskundigenpraktijken jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN) met indicatoren. De uitvraag en aanlevering van die indicatoren gebeurt deels via de LVR-data en deels via het VSV

Lees meer

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Trainingen voor perinatale audit

Perined organiseert trainingen, voor diverse aspecten van de Perinatale Audit. 16 maart 2018: training voor beginnende voorzitters van de audit. Op aanvraag: training voor beginnende leden van een auditteam.

Lees meer

Cijfers Geboortezorg 2016

De cijfers omtrent de geboortezorg in 2016 zijn bekend: Perined publiceert de jaarlijkse rapportage ‘Geboortezorg in Nederland’. Hierin is onder andere te lezen dat er 166.694 vrouwen bevallen zijn van 169.135 kinderen. Begeleiding van zwangerschap en geboorte vindt in Nederland plaats in de 1e lijn door eerstelijns verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen, in de 2e lijn door gynaecologen en klinisch verloskundigen.

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit