Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Projectleider/trainer voor 0,5 fte voor ACTion-2

Wij zoeken een projectleider/trainer voor 0,5 fte voor ACTion-2 (een 4-jarig ZonMw gesubsidieerd project).

Lees meer

Bijeenkomst Audit teamleden 27 november

Op donderdag 27 november a.s. organiseert Perined samen met CPZ van 14.00- 18.00 uur een congres. Voorafgaand aan deze middag is er een ochtendprogramma, speciaal gereserveerd voor de leden van de Auditteams. Van 10.00 -13.00 uur is er een programma waarin we met u in gesprek gaan over de positie van de perinatale audit. Waar staan we, wat levert het ons op. Hoe ziet de toekomst van de audit er uit, wat kunnen wij nog leren van de audit. Moeten we misschien een nieuwe weg in gaan?

U kunt zich hier aanmelden

Congres 27 november

CPZ en Perined organiseren samen een bijeenkomst waarin cijfers en data in de geboortezorg centraal staan. De middag start met een primeur; de presentatie van de nieuwste geboortezorgcijfers van Perined en Peristat. Hoe staat het met de Nederlandse geboortezorg? Wat zijn de ontwikkelingen op Europees niveau en hoe verhoudt die zich tot de situatie in Nederland? Aan het einde van deze aftrap weet u er alles van!

U kunt zich hier aanmelden

Perined is AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving rondom privacy bestaat.

Lees meer

Wettelijke verplichting NPS aan te leveren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) legde vorig jaar de geboortezorgprofessionals de verplichting op de NPS vanaf 1 januari 2018 aan alle cliënten in de geboortezorg voor te leggen.

Lees meer

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde én neonatale registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Nieuwe Perined Insight uitgebracht over 2017, alsmede eerste resultaten Q1 2018

Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn nu de gegevens uit LVR1, LVR2 én LNR over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook gegevens van de LVR1 en LVR2 over het eerste kwartaal van 2018 zijn verwerkt. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit