Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer....

Registratie van gegevens: van jaar- naar kwartaalaanlevering!

Voor goede zorg is goede informatie nodig. Tot nog toe liep de ‘oude’ en ‘nieuwe’ informatievastlegging en –uitwisseling door elkaar heen. Dat gaat veranderen! De ‘oude’ aanlevering wordt uit gefaseerd! Waar gaat het precies om?

Lees meer

Trainingen

Perined organiseert trainingen, zowel voor Perined-Insight als ook voor diverse aspecten van de Perinatale Audit.

Lees meer

Cijfers

Doel van de registratie is de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren door data te verzamelen die inzage geven in het perinatale zorgproces. Dat levert diverse producten op, zoals Perined Insight en de Jaarboeken Zorg in Nederland. Van deze laatste serie is nu ook de rapportage over registratiejaar 2014 verschenen.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Privacy

Vooral in de zorg is privacybescherming een belangrijk punt. Hoe is dit in de geboortezorg geregeld en wat doet Perined aan de bewaking van de persoonlijke levenssfeer?

Lees meer

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland heeft de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld en in het kwaliteitsregister opgenomen.

Lees meer

Kwaliteitscyclus

Onderdeel van de kwaliteitscyclus in de zorg is het gebruik van drie typen standaarden: kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten.

Lees meer

Indicatoren

Indicatoren zijn hulpmiddelen voor kwaliteitsverbetering in de zorg. Ze zeggen iets over het resultaat of de werkwijze. Wat is een goede indicator en welke zijn er in de geboortezorg?

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit