Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Verplichte aanlevering ketenindicatoren voor verloskundigenpraktijken 2020

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Deze gegevens moeten binnenkort aangeleverd worden.

Lees meer

Bericht over LVR-1 Aanlevering 2019

Vanuit Perined zijn we al een aantal maanden met (o.a.) de KNOV, de eerstelijns verloskundige softwareleveranciers (VIS’en), Nictiz en Babyconnect in gesprek om tot een oplossing te komen die leidt tot een goede registratie van jullie LVR data met zo min mogelijk inspanning voor de verloskundigen.

Lees meer

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren.

Lees meer

Peristat.nl – een tool voor perinatale cijfers in Nederland – beschikbaar!

Peristat.nl is een tool waarmee Perined de perinatale cijfers uit de Perined-databank op een laagdrempelige manier aan een breder publiek beschikbaar stelt. Op www.peristat.nl kan iedereen met behulp van een keuze menu tabellen met perinatale cijfers samenstellen.

Lees meer

Evaluatie van de perinatale audit

U kunt het evaluatieformulier van de bijgewoonde auditbijeenkomst online invullen. Dat kan tot 14 dagen na de bijeenkomst. Het wordt anoniem verwerkt. Uw regioteam kan de evaluatie inzien en daar van leren.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022

1. Early-onset neonatale sepsis (EONS) 2. À terme sterfte 3. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie 4. Regionaal thema.

Lees meer

ACTion2

Het ACTion2 - project is van start gegaan! Het doel is om VSV’s te versterken bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit. In elke regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld om de ACTion-implementatiemethodiek, onder begeleiding, te leren toepassen.

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit