Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Audit

Analyse van de daadwerkelijk verleende zorg door zorgverleners op een kritische en gestructureerde manier.

Perined Congres

Op 11 april 2024 zal het Perined congres plaatsvinden. U kunt zich hiervoor inschrijven.

Registratie

In de registratie leggen zorgverleners hun gegevens over de geboortezorg vast. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onderzoek

De afdeling onderzoek faciliteert en doet onderzoek met data afkomstig uit de perinatale registratie en perinatale audit.

Verplichte aanlevering klantpreferentievragenlijst door verloskundigenpraktijken

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Uitstel aanlevering zorgindicatoren over verslagjaar 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5, 7, 8 en 9B aan te