Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Coronavirus / Bereikbaarheid

In verband met de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coranavirus (COVID-19) tegen te gaan worden er geen externe bijeenkomsten meer georganiseerd. Daarnaast werken de medewerkers van Perined zoveel mogelijk thuis en alle zaken, anders dan het waarborgen van de continuïteit, worden per geval bekeken en beoordeeld. Heeft u een vraag voor een van de medewerkers, dan kunt u deze sturen naar info@perined.nl. De mail wordt dagelijks in behandeling genomen.

Lees meer

COVID -19 en zwangerschap update 18-09-2020

Via de NethOSS wordt wekelijks geregistreerd wat de meldingen zijn van de Covid 19 infectie bij zwangere vrouwen. Tot 18-09-2020 zijn in totaal 345 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie.

Lees meer

Perined lanceert nieuwe tool: mijnPerined

Een nieuwe, gebruiksvriendelijke rapportagetool met kwaliteits- en benchmarkinformatie.

Lees meer

Hoe nu vanuit de eerstelijn over 2020 aan te leveren?

De nieuwe aanlevermethode (kernset 2.2/2.3 via HL7v3-berichten) is nog niet door alle eerstelijns verloskundige softwareleveranciers (VIS’en) geïmplementeerd. Aanlevering over 2020 volgens de nieuwe methode is voor veel verloskundigenpraktijken daarom nog niet mogelijk.

Lees meer

Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Perinatale audit stopt tot 31-12-2020

Perined heeft besloten om dit kalenderjaar geen perinatale audits te faciliteren. In plaats daarvan gaan verbeterpunten van de perinatale audits uit het verleden worden opgepakt en geïmplementeerd

Lees meer

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022

1. Early-onset neonatale sepsis (EONS) 2. À terme sterfte 3. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie 4. Regionaal thema.

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit