Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

ACTion2

Het ACTion2 - project is van start gegaan! Het doel is om VSV’s te versterken bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit. In elke regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld om de ACTion-implementatiemethodiek, onder begeleiding, te leren toepassen.

Lees meer

Nieuw telefoonnummer

Sinds 1 augustus 2019 heeft Perined een nieuw telefoonnummer: 030 - 369 08 00

Jaarcongres Perined

Perined organiseert op 26 november 2019 haar jaarlijkse congres. Bent u erbij? Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn, in deze prachtige omgeving en u te laten inspireren door boeiende thema-bijeenkomsten. Wij dagen u uit om actief mee te doen. De dag wordt afgesloten met een spreker die u niet wilt missen! Aansluitend is er genoeg tijd om na te praten bij de borrel.

Lees meer

LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 verwerkt, inclusief landelijke indicatoren

De gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 zijn verwerkt. Ook de gegevens van de LNR over de eerste drie kwartalen van 2018 worden gepresenteerd. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Factsheet Zwangerschap en Geboorte 2017 online

In Nederland worden gegevens over de perinatale zorg door alle zorgverleners gezamenlijk vastgelegd in de perinatale registratie, een registratie die mede de basis vormt voor de perinatale audit. Deze factsheet presenteert gegevens die voornamelijk uit de perinatale registratie afkomstig zijn.

Lees meer

Perinatale kerncijfers toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl

Sinds januari 2019 zijn via 'waarstaatjegemeente' een aantal perinatale uitkomsten beschikbaar: geboortecijfer (CBS-gegevens), perinatale sterfte, vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap en start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (Perined-gegevens).

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit