Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Perined behaalt ISO 27001 en NEN7510 certificaat

Perined hecht grote waarde aan de informatiebeveiliging en de integriteit van gegevens. Om gegevens, door ons opgeslagen, tegen ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen, heeft Perined uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Recent zijn hiervoor formele audits uitgevoerd.

Lees meer

Bericht over LVR-1 Aanlevering 2019

Vanuit Perined zijn we al een aantal maanden met (o.a.) de KNOV, de eerstelijns verloskundige softwareleveranciers (VIS’en), Nictiz en Babyconnect in gesprek om tot een oplossing te komen die leidt tot een goede registratie van jullie LVR data met zo min mogelijk inspanning voor de verloskundigen.

Lees meer

Jaarboek 2018 online

In de reeks Jaarboeken Zorg in Nederland is inmiddels de uitgave over 2018 verschenen. Het Jaarboek 2018 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Evaluatie van de perinatale audit

U kunt het evaluatieformulier van de bijgewoonde auditbijeenkomst online invullen. Dat kan tot 14 dagen na de bijeenkomst. Het wordt anoniem verwerkt. Uw regioteam kan de evaluatie inzien en daar van leren.

Lees meer

Vier thema's voor perinatale audit 2020-2022

1. Early-onset neonatale sepsis (EONS) 2. À terme sterfte 3. Ernstige fluxus postpartum en/of peripartum hysterectomie 4. Regionaal thema.

Lees meer

ACTion2

Het ACTion2 - project is van start gegaan! Het doel is om VSV’s te versterken bij de implementatie van de verbeterpunten uit hun perinatale audit. In elke regio worden 2 VSV’s in de gelegenheid gesteld om de ACTion-implementatiemethodiek, onder begeleiding, te leren toepassen.

Lees meer

LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 verwerkt, inclusief landelijke indicatoren

De gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 zijn verwerkt. Ook de gegevens van de LNR over de eerste drie kwartalen van 2018 worden gepresenteerd. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit