Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Perinatale kerncijfers toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl

Vanaf 2019 zijn via 'waarstaatjegemeente' een aantal perinatale uitkomsten beschikbaar: geboortecijfer (CBS-gegevens), perinatale sterfte, vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap en start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (Perined-gegevens).

Lees meer

Perined behaalt ISO 27001 en NEN7510 certificaat

Perined hecht grote waarde aan de informatiebeveiliging en de integriteit van gegevens. Om gegevens, door ons opgeslagen, tegen ongeoorloofde toegang en misbruik te beschermen, heeft Perined uitgebreide technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Recent zijn hiervoor formele audits uitgevoerd.

Lees meer

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) geeft Nederland een stevige positie in de middenmoot. Dit blijkt uit het vierde EURO-PERISTAT 2018 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio’s in 2015.

Lees meer

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde én neonatale registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Kwaliteitsbewaking en datastromen

Perined heeft als doel om via meten en bespreken een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland. Hiervoor coördineert Perined de Perinatale Audit en beheert het al tientallen jaren de registratie rondom de perinatale (keten)zorg.

Lees meer

Wettelijke verplichting NPS aan te leveren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) legde vorig jaar de geboortezorgprofessionals de verplichting op de NPS vanaf 1 januari 2018 aan alle cliënten in de geboortezorg voor te leggen.

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit