Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Bereikbaarheid

In verband met de corona maatregelen werken de medewerkers van Perined zoveel mogelijk thuis. Vragen? info@perined.nl

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Tot 25-11-2020 zijn in totaal 2698 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie.

Perined-cijfers

Bij Perined wordt intussen nog hard gewerkt aan het Jaarboek 2019. Dit Jaarboek met meer gedetailleerde cijfers over 2019 zal 14 december openbaar

mijnPerined

In september heeft Perined een nieuwe tool gepubliceerd: mijnPerined - voor indicatoren en meer spiegelinformatie.

Gegevensaanvragen

De gegevens uit de perinatale registratie kunnen gebruik worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe zit het met gegevensaanvragen?

Perinatale audit stopt tot 31-12-2020

Perined heeft besloten geen perinatale audits te faciliteren. Er zullen verbeterpunten van de perinatale audits uit het verleden worden opgepakt en