Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Bereikbaarheid

In verband met de corona maatregelen werken de medewerkers van Perined zoveel mogelijk thuis. Vragen? info@perined.nl

Nieuwe website

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze website te vernieuwen.

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Tot 16-10-2020 zijn in totaal 632 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie.

mijnPerined

In september heeft Perined een nieuwe tool gepubliceerd: mijnPerined - voor indicatoren en meer spiegelinformatie.

Gegevensaanvragen

De gegevens uit de perinatale registratie kunnen gebruik worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe zit het met gegevensaanvragen?

Perinatale audit stopt tot 31-12-2020

Perined heeft besloten geen perinatale audits te faciliteren. Er zullen er verbeterpunten van de perinatale audits uit het verleden worden opgepakt