Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Bereikbaarheid

In verband met de corona maatregelen werken de medewerkers van Perined thuis. Vragen? info@perined.nl

Indicatorenrapport 2020 beschikbaar

Vanaf heden is op mijnPerined voor elk ziekenhuis en elk VSV het Indicatorenrapport 2020 beschikbaar.

Verplichte aanlevering klantpreferentievragenlijst door verloskundigenpraktijken

Verloskundigenpraktijken zijn jaarlijks verplicht informatie over hun kwaliteit van zorg aan te leveren aan het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Tot 30-04-2021 zijn in totaal 9148 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie.

Infographic 'Geboortezorg in Nederland 2019'

De verschenen infographic ‘Geboortezorg in Nederland 2019’ bevat de kerncijfers van verslagjaar 2019, afgezet tegen die van 2018.

Jaarboek Zorg 2019 gepubliceerd

Het Jaarboek Zorg 2019 is dit jaar opgesteld uit een infographic met kerncijfers, een kerndocument, waarin een aantal belangrijke onderwerpen worden