Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Jaarboek Zorg 2017 online

Het Jaarboek 2017 is samengesteld op basis van gegevens uit de perinatale registratie. In deze registratie leggen de Nederlandse verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen gegevens vast rond de geboortezorg.

Lees meer

Onrust over de LVR1

Begin dit jaar zijn alle verloskundigen geïnformeerd over het feit dat de zorggevallen vanaf 2019 op een nieuwe (PWD) wijze moeten worden gerapporteerd. [zie achtergrondkader] Deze nieuwe manier van aanleveren moet ingebouwd worden door de softwareleveranciers, die hier al geruime tijd van op de hoogte zijn.

Lees meer

LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 verwerkt, inclusief landelijke indicatoren

De gegevens uit LVR1 en LVR2 over verslagjaar 2018 zijn verwerkt. Ook de gegevens van de LNR over de eerste drie kwartalen van 2018 worden gepresenteerd. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Jaarcongres Perined

Op dinsdag 26 november 2019 organiseert Perined in de middag het jaarcongres "Geboortezorg: Trends en Duiding".

Lees meer

Perinatale kerncijfers toegevoegd aan waarstaatjegemeente.nl

Sinds januari 2019 zijn via 'waarstaatjegemeente' een aantal perinatale uitkomsten beschikbaar: geboortecijfer (CBS-gegevens), perinatale sterfte, vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap en start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (Perined-gegevens).

Lees meer

Wijzigingen in aanlevering LVR1 en LVR2

Vanaf 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de aanleverspecificaties opgetreden. Aangegeven is hoe men kan aanleveren en wat men als zorgverlener van Perined en softwareleveranciers mag verwachten.

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit