Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Nieuwe directeur Perined

Het doet het bestuur van Perined plezier te melden dat het Jolanda Zuijdendorp heeft benoemd als nieuwe Perined-directeur per 15 augustus 2024.

Audit

Analyse van de daadwerkelijk verleende zorg door zorgverleners op een kritische en gestructureerde manier.

Registratie

In de registratie leggen zorgverleners hun gegevens over de geboortezorg vast. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onderzoek

De afdeling onderzoek faciliteert en doet onderzoek met data afkomstig uit de perinatale registratie en perinatale audit.

Inspiratie dag Perinatale Audit 12 september

Perined organiseert een inspiratie dag voor leden van een audit werkgroep en regioteam, de auditvoorzitters en voor bestuursleden van een VSV.