Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Audit

Analyse van de daadwerkelijk verleende zorg door zorgverleners op een kritische en gestructureerde manier.

Registratie

In de registratie leggen zorgverleners hun gegevens over de geboortezorg vast. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Vacature datamanager / data Engineer (28-32 uur)

Help jij ons de data-ontvangst en -verwerking bij Perined toekomstbestendig te maken?

Onderzoek

De afdeling onderzoek faciliteert en doet onderzoek met data afkomstig uit de perinatale registratie en perinatale audit.

Perined Congres

Op 11 april 2024 zal het Perined congres plaatsvinden.

Uitstel aanlevering zorgindicatoren over verslagjaar 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5, 7, 8 en 9B aan te