Home

Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg: meten en bespreken

Audit

Analyse van de daadwerkelijk verleende zorg door zorgverleners op een kritische en gestructureerde manier.

Registratie

In de registratie leggen zorgverleners hun gegevens over de geboortezorg vast. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onderzoek

De afdeling onderzoek faciliteert en doet onderzoek met data afkomstig uit de perinatale registratie en perinatale audit.

Hercertificering ISO 27001 en NEN 7510

Eind oktober 2022 heeft Perined opnieuw de hercertificeringsaudit, uitgevoerd door Digitrust, met positief resultaat afgerond.

Nederlandse geboortezorg: nieuwe cijfers over internationale positie

Europese vergelijking van de perinatale sterfte laat zien dat Nederland dezelfde positie behoudt in de internationale rangorde.