Home

Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland. Door samen te kijken hoe het beter kan.

Congres Perined en CPZ 'Samenwerking loont'

Op dinsdag 27 november 2018 vond het congres van CPZ en Perined plaats waarin cijfers in de geboortezorg centraal stonden. Prof. dr. Jan Nijhuis, emeritus hoofd Obstetrie en Gynaecologie en o.a. voorzitter van de Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep liet duidelijk zien dat de perinatale sterfte is afgenomen.

Lees meer

Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) geeft Nederland een stevige positie in de middenmoot. Dit blijkt uit het vierde EURO-PERISTAT 2018 onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in diverse Europese landen en regio’s in 2015.

Lees meer

Wettelijke verplichting NPS aan te leveren

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) legde vorig jaar de geboortezorgprofessionals de verplichting op de NPS vanaf 1 januari 2018 aan alle cliënten in de geboortezorg voor te leggen.

Lees meer

Perined is AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving rondom privacy bestaat.

Lees meer

Perined-Insight

Perined-Insight (voorheen PRN-Insight) is een interactief webprogramma waarmee gegevens uit de landelijke verloskunde én neonatale registratie (1e, 2e en 3e lijn) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Lees meer

Trainingen in perinatale audit

Perined organiseert trainingen in het doen van perinatale audit of in onderdelen daarvan.

Lees meer

Gegevensaanvraag

Specifieke analyses worden op verzoek door Perined onderzoekers verricht. Perined data worden tevens onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan wetenschappelijk onderzoekers. Hoe zit dat met gegevensaanvragen?

Lees meer

Nieuwe Perined Insight uitgebracht over 2017, alsmede eerste resultaten Q1 2018

Dankzij de inzet van de vele betrokkenen zijn nu de gegevens uit LVR1, LVR2 én LNR over verslagjaar 2017 verwerkt. Ook gegevens van de LVR1 en LVR2 over het eerste kwartaal van 2018 zijn verwerkt. De resultaten zijn nu in te zien via Perined Insight.

Lees meer

Thema's voor de perinatale audits 2017-2019

Vier thema's voor perinatale audit 2017-2019: 1. Maternale casus: uterusruptuur 2. Neonatale morbiditeit: hyperbilirubinemie 3. Neonatale casus van à terme asfyxie 4. Premature mortaliteit

Lees meer

Alles over de registratie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. 

Naar de registratie

Alles over de audit

Ook de auditbesprekingen in de verschillende regio's zijn niet meer weg te denken bij de kwaliteitsondersteuning in de geboortezorg. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners met elkaar op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Naar de audit