Nethoss

NethOSS staat voor Netherlands Obstetric Surveillance System en registreert ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en in het kraambed (maternale morbiditeit).
De NethOSS registreert ernstige ziekten en complicaties in de zwangerschap en in het kraambed (maternale morbiditeit) en verzorgt daarvan een landelijke zorgevaluatie.

Uit onderzoek blijkt dat in ongeveer 0,71% van de zwangerschappen er ernstige complicaties optreden. Dat komt neer op jaarlijks ongeveer 1200 vrouwen die getroffen worden door een ernstige complicatie. Er blijkt daarnaast dat er in het merendeel van deze gevallen spraken is van onvoldoende kwaliteit van zorg. Deze maternale morbiditeit wordt daarom in toenemende mate gezien als een gevoelig meetinstrument voor de kwaliteit van de geleverde verloskundige zorg.

De NethOSS commissie verzorgt  een landelijke zorgevaluatie naar vrouwen die gedurende hun zwangerschap of kraambed eclampsie; hartstilstand of ernstige hartaandoeningen, een scheur in de baarmoeder en/of een vruchtwaterembolie ontwikkelen. Daarbij wordt jaarlijks gekeken welke problematiek optreed tijdens zwangerschappen en worden thema's voor onderzoek toegevoegd aan het onderzoek door NethOSS. Naast het vaststellen van een incidentie van deze aandoeningen wordt gekeken naar mogelijke ontstaansfactoren en verschillen in de behandeling van deze ziektebeelden.

NethOSS werkt internationaal samen met INOSS en UKOSS, instanties die in de Scandinavische landen en in het Verenigd Koninkrijk dezelfde registratie bijhouden.