Nieuws

Uitstel aanlevering zorginhoudelijke indicatoren over verslagjaar 2022

13-sep-2023
Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met 5,7,8 en 9B .. lees verder

Opvolging directie

4-sep-2023
In verband met zijn pensionering wordt gewerkt aan de opvolging van Ger de Winter, directeur Perined. In samenspraak met de Raad van Toezich .. lees verder

Openbaar digitaal spreekuur ‘Gebruik PREM voor onderzoek’ - 26 juni 2023

19-jun-2023
Wil je als onderzoeker graag clëntervaringen meenemen in je onderzoek in de toekomst ? En wil je onnodige dubbelingen voorkomen ter bev .. lees verder

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

6-apr-2023
De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (de KNOV, Bo geboortezorg, de NVOG, de NvK, de Federatie VSV’s, de Pati&e .. lees verder

Verplichte aanlevering klantpreferentievragenlijst door verloskundigenpraktijken – verslagjaar 2022

28-feb-2023
Onderstaand bericht gaat alleen over de klantpreferentievragenlijst; niet over de aanlevering van records uit het medisch dossier. Verlosku .. lees verder

Eerste 1.000 PREM-vragenlijsten ingevuld: cliëntervaringen zijn zeer positief!

27-feb-2023
Inmiddels hebben bijna 1000 cliënten de PREM-vragenlijst ingevuld. De eerste resultaten voor de verloskundigenpraktijken zijn .. lees verder

Audit optimalisatie datastromen Perined uitgevoerd

17-feb-2023
Medio ‘22 is in opdracht van CPZ en Perined met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS door MedicalPHIT een audit ui .. lees verder

Geboortecijfers 2021 beschikbaar !

12-dec-2022
Vanaf vandaag zijn de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 beschikbaar. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van een info .. lees verder

Nederlandse geboortezorg: nieuwe cijfers over internationale positie

15-nov-2022
15 november 2022 – Europese vergelijking van de perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) laat zien dat Nederland dezelfde po .. lees verder