Spiegelinformatie: mijnPerined

Spiegelinformatie wordt sinds september 2020 getoond in mijnPerined. In deze tool kunnen zorgverleners inloggen om hun eigen gegevens en die van het VSV in te zien en die te spiegelen. 

Inloggen
Alle zorgverleners hebben sinds september 2020 toegang tot mijnPerined. Klik hier voor informatie over het verkrijgen van accounts en het inloggen op mijnPerined. 

Methodologie
Data van zorgverleners wordt op verschillende manieren bij Perined aangeleverd. Perined verwerkt deze ruwe data tot gebruiksklare data voor benchmarkinginformatie. De dataverwerking bestaat uit het samenvoegen van de aanlevering, het uitvoeren van berekeningen, het koppelen van de data en het berekenen van gegevens op VSV-niveau. De methodologie van deze dataverwerking wordt hier beschreven.

Doorontwikkeling en feedback
mijnPerined is voor én door zorgverleners. Samen met de gebruikers wil Perined de tool doorontwikkelen. Op deze pagina worden de doorgevoerde en gewenste ontwikkelingen getoond. Hier kun je jouw feedback doorgeven.